Μπορείτε να δημιουργήσετε μια αναφορά επιχείρησης με προσαρμοσμένες ρυθμίσεις, καθορίζοντας το χρονικό εύρος, τα απαιτούμενα δεδομένα και τα Edge.

Διαδικασία

  1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Παρακολούθηση > Αναφορές (Monitor > Reports).
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Νέα αναφορά (New Report).
  3. Στη σελίδα Νέα αναφορά (New Report), κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή (Custom).

Επόμενες ενέργειες

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης για την προσαρμοσμένη αναφορά. Δείτε Επιλογή χρονικού εύρους.