Μπορείτε να προβάλετε τα συμβάντα που σχετίζονται με τις περιόδους λειτουργίας BGP.

Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Παρακολούθηση > Συμβάντα (Monitor > Events).

Για να προβάλετε τα συμβάντα που σχετίζονται με το BGP, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή φίλτρου. Κάντε κλικ στο εικονίδιο φίλτρου δίπλα στην επιλογή Αναζήτηση (Search) και να επιλέξετε να φιλτράρετε τις λεπτομέρειες κατά διαφορετικές κατηγορίες.

Η παρακάτω εικόνα εμφανίζει μερικά από τα συμβάντα BGP.

Ακολουθούν τα συμβάντα που σχετίζονται με το BGP.

  • Δημιουργήθηκε περίοδος λειτουργίας BGP σε γειτονική πύλη
  • Δημιουργήθηκε περίοδος λειτουργίας BGP σε γειτονικό Edge
  • Δημιουργήθηκε περίοδος λειτουργίας BGPv6 σε γειτονικό Edge
  • Το γειτονικό Edge BGP δεν είναι διαθέσιμο
  • Το γειτονικό Edge BGPv6 δεν είναι διαθέσιμο
  • Το γειτονικό BGP πύλης δεν είναι διαθέσιμο