Περιγράφει τον τρόπο δημιουργίας μιας ομάδας πόρων στο Azure.

Για να δημιουργήσετε μια ομάδα πόρων στο Azure:

Προϋποθέσεις

 • Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε μια συνδρομή Azure. Εάν όχι, δημιουργήστε έναν δωρεάν λογαριασμό.

Διαδικασία

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Microsoft Azure.
  Εμφανίζεται η αρχική οθόνη Microsoft Azure.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Όλες οι υπηρεσίες (All Services) και αναζητήστε το στοιχείο Ομάδες πόρων (Resource groups).
 3. Επιλέξτε Ομάδες πόρων (Resource groups) και κάντε κλικ στην επιλογή +Προσθήκη (+Add).
  Εμφανίζεται η οθόνη Δημιουργία ομάδας πόρων (Create a resource group).
 4. Από το αναπτυσσόμενο μενού Συνδρομή (Subscription), επιλέξτε τη συνδρομή σας Microsoft Azure.
 5. Στο πλαίσιο κειμένου Ομάδα πόρων (Resource group), εισαγάγετε ένα μοναδικό όνομα για τη νέα σας ομάδα πόρων.
  Ένα όνομα ομάδας πόρων μπορεί να περιλαμβάνει αλφαριθμητικούς χαρακτήρες, τελείες (.), χαρακτήρες υπογράμμισης (_), παύλες (-) και παρενθέσεις (), αλλά το όνομα δεν μπορεί να τερματιστεί με τελεία.
 6. Από το αναπτυσσόμενο μενού Περιοχή (Region), επιλέξτε την τοποθεσία για την ομάδα πόρων σας, όπου θα βρίσκεται η πλειονότητα των πόρων σας.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Αναθεώρηση+δημιουργία (Review+create) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία (Create).

Αποτελέσματα

Δημιουργείται μια ομάδα πόρων και εμφανίζεται στον πίνακα εργαλείων της πύλης Azure.

Επόμενες ενέργειες

Δημιουργήστε ένα εικονικό WAN Azure. Για τα βήματα, δείτε Δημιουργία εικονικού WAN.