Περιγράφει τον τρόπο δημιουργίας ενός εικονικού WAN στο Azure.

Για να δημιουργήσετε ένα εικονικό WAN στο Azure:

Προϋποθέσεις

 • Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε μια συνδρομή Azure. Εάν όχι, δημιουργήστε έναν δωρεάν λογαριασμό.
 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει μια ομάδα πόρων για να προσθέσετε το εικονικό WAN.

Διαδικασία

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Microsoft Azure.
  Εμφανίζεται η αρχική οθόνη Microsoft Azure.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Όλες οι υπηρεσίες (All Services) και αναζητήστε το στοιχείο Εικονικά WAN (Virtual WANs).
 3. Επιλέξτε Εικονικά WAN (Virtual WANs) και κάντε κλικ στην επιλογή +Προσθήκη (+Add).
  Εμφανίζεται η οθόνη Δημιουργία WAN (Create WAN).
 4. Από το αναπτυσσόμενο μενού Συνδρομή (Subscription), επιλέξτε τη συνδρομή σας Microsoft Azure.
 5. Από το αναπτυσσόμενο μενού Ομάδα πόρων (Resource group), επιλέξτε την ομάδα πόρων σας για να προσθέσετε το εικονικό WAN.
 6. Από το αναπτυσσόμενο μενού Τοποθεσία ομάδας πόρων (Resource group location), επιλέξτε την τοποθεσία όπου θα βρίσκονται τα μεταδεδομένα που σχετίζονται με το εικονικό WAN.
 7. Στο πλαίσιο κειμένου Όνομα (Name), εισαγάγετε το μοναδικό όνομα για το εικονικό σας WAN.
 8. Από το αναπτυσσόμενο μενού Τύπος (Type), επιλέξτε Τυπικό (Standard) ως τύπο εικονικού WAN.
 9. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία (Create).

Αποτελέσματα

Δημιουργείται ένα εικονικό WAN και εμφανίζεται στον πίνακα εργαλείων της πύλης Azure.

Επόμενες ενέργειες

Δημιουργήστε εικονικούς διανομείς. Για τα βήματα, δείτε Δημιουργία εικονικού διανομέα.