Μπορείτε να προβάλετε τις λεπτομέρειες των στοιχείων Προορισμοί μη SD-WAN που έχουν διαμορφωθεί για την επιχείρηση από τη σελίδα Παρακολούθηση > Υπηρεσίες δικτύου (Monitor > Network Services) στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης.

Στη σελίδα Υπηρεσίες δικτύου (Network Services), μπορείτε να προβάλετε τα εξής:
 • Προορισμοί μη SD-WAN μέσω πύλης - Εμφανίζει τους διαμορφωμένους προορισμούς μη SD-WAN μαζί με τις άλλες λεπτομέρειες διαμόρφωσης, όπως όνομα του προορισμού μη SD-WAN, τη δημόσια διεύθυνση IP, την κατάσταση του προορισμού μη SD-WAN, την κατάσταση της διοχέτευσης, τον αριθμό προφίλ και Edge που χρησιμοποιούν τον προορισμό μη SD-WAN, την ημερομηνία και ώρα της τελευταίας επικοινωνίας και τον αριθμός συναφών συμβάντων αλλαγής κατάστασης.
 • Προορισμοί μη SD-WAN μέσω Edge - Εμφανίζει τους διαμορφωμένους προορισμούς μη SD-WAN μαζί με τις άλλες λεπτομέρειες διαμόρφωσης, όπως το όνομα προορισμού μη SD-WAN, τη δημόσια διεύθυνση IP, την κατάσταση της διοχέτευσης, τον αριθμό προφίλ και Edge που χρησιμοποιούν τον προορισμό μη SD-WAN, την ημερομηνία και ώρα της τελευταίας επικοινωνίας και την κατάσταση ανάπτυξης.
  Σημείωση: Η παρακολούθηση της κατάστασης ανάπτυξης της διοχέτευσης υποστηρίζεται μόνο για την υπηρεσία δικτύου Προορισμός μη SD-WAN μέσω Edge (Non SD-WAN Destinations via Edge).

Για να παρακολουθήσετε την κατάσταση αυτόματης ανάπτυξης των προορισμών Microsoft Azure μη SD-WAN μέσω Edge:

 1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Παρακολούθηση > Υπηρεσίες δικτύου (Monitor > Network Services).

  Εμφανίζεται η σελίδα Υπηρεσίες δικτύου.

 2. Στην περιοχή Προορισμοί μη SD-WAN μέσω Edge (Non SD-WAN Destinations via Edge), κάντε κλικ στη στήλη Κατάσταση ανάπτυξης (Deployment Status) για να προβάλετε την κατάσταση ανάπτυξης για τα στοιχεία Προορισμοί μη SD-WAN.
  Ακολουθούν οι επτά διαφορετικές καταστάσεις για μια ενέργεια Edge:
  • Σε ουρά αναμονής - Η ενέργεια Edge είναι σε ουρά αναμονής.
  • Εκκρεμεί (Pending) - Η ενέργεια Edge βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση, καθώς περιμένει μια διαδικασία εργασίας backend για να την παραλάβει και να αρχίσει να εργάζεται σε αυτήν.
  • Ειδοποιήθηκε (Notified) - Η ενέργεια Edge βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση μετά την παραλαβή της ενέργειας Edge από μια διαδικασία εργασίας backend και την έναρξη εργασίας σε αυτήν.
  • Ολοκληρώθηκε (Completed) - Η ενέργεια Edge βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση, εάν ολοκληρωθεί με επιτυχία η εργασία ενέργειας Edge.
  • Παρουσιάστηκε σφάλμα (Errored) - Η ενέργεια Edge βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση, εάν έχει προκύψει σφάλμα.
  • Το χρονικό όριο έληξε (Timed Out) - Η ενέργεια Edge βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση, εάν χρειάζεται περισσότερο από τον αναμενόμενο χρόνο για την ολοκλήρωση της εργασίας ενέργειας Edge.
  • Εκκρεμεί διαγραφή (Pending Delete) - Η ενέργεια Edge βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση, εάν εκκρεμεί διαγραφή.