Το VMware SASE Orchestrator υποστηρίζει την ενσωμάτωση και διαμόρφωση του Εικονικού WAN Azure από Πύλη VMware SD-WAN και VMware SD-WAN Edge ώστε να επιτρέπεται η συνδεσιμότητα VPN από διακλάδωση προς το Azure.