Περιγράφει τον τρόπο δημιουργίας μιας εικονικής σύνδεσης μεταξύ εικονικών δικτύων (VNets) και του εικονικού διανομέα σε μια συγκεκριμένη περιοχή Azure.

Για να δημιουργήσετε μια σύνδεση εικονικού δικτύου μεταξύ ενός VNet και ενός εικονικού διανομέα σε μια συγκεκριμένη περιοχή Azure:

Προϋποθέσεις

 • Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε μια συνδρομή Azure. Εάν όχι, δημιουργήστε έναν δωρεάν λογαριασμό.
 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει εικονικούς διανομείς και εικονικά δίκτυα.

Διαδικασία

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Microsoft Azure.
  Εμφανίζεται η αρχική οθόνη Microsoft Azure.
 2. Μεταβείτε στην επιλογή Όλοι οι πόροι (All resources) και, από τη λίστα των διαθέσιμων πόρων, επιλέξτε το εικονικό WAN που έχετε δημιουργήσει.
 3. Στην περιοχή Αρχιτεκτονική εικονικού WAN (Virtual WAN architecture), κάντε κλικ στην επιλογή Συνδέσεις εικονικού δικτύου (Virtual network connections).
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή +Προσθήκη σύνδεσης (+Add connection).
  Εμφανίζεται η οθόνη Προσθήκη σύνδεσης (Add connection).
 5. Στο πλαίσιο κειμένου Όνομα σύνδεσης (Connection name), εισαγάγετε το μοναδικό όνομα για την εικονική σύνδεση.
 6. Από το αναπτυσσόμενο μενού Διανομείς (Hubs), επιλέξτε τον διανομέα που θέλετε να συσχετίσετε με αυτήν τη σύνδεση.
 7. Από το αναπτυσσόμενο μενού Συνδρομή (Subscription), επιλέξτε τη συνδρομή σας Microsoft Azure.
 8. Από το αναπτυσσόμενο μενού Εικονικό δίκτυο (Virtual network), επιλέξτε το εικονικό δίκτυο που θέλετε να συνδέσετε σε αυτόν τον διανομέα.
 9. Κάντε κλικ στο OK.

Αποτελέσματα

Δημιουργείται μια σύνδεση ομοτίμων μεταξύ του επιλεγμένου VNet και του διανομέα.

Επόμενες ενέργειες