Μια ομάδα αντικειμένων είναι μια ομάδα ομάδων διευθύνσεων και υπηρεσιών. Οι ομάδες διευθύνσεων είναι μια συλλογή διευθύνσεων IP, περιοχής διευθύνσεων IP και ονομάτων τομέα. Οι ομάδες υπηρεσιών είναι μια συλλογή θυρών, εύρους θυρών, τύπων υπηρεσιών και κωδικών. Όταν δημιουργείτε επιχειρηματικές πολιτικές και κανόνες τείχους προστασίας, μπορείτε να ορίσετε τους κανόνες για ένα εύρος διευθύνσεων IP ή για μια περιοχή θυρών /TCP/UDP/ICMPv4/ICMPv6, συμπεριλαμβάνοντας τις ομάδες αντικειμένων στους ορισμούς κανόνων.

Μπορείτε να δημιουργήσετε ομάδες διευθύνσεων για να αποθηκεύσετε το εύρος έγκυρων διευθύνσεων IP και ομάδων υπηρεσιών για το εύρος των αριθμών θύρας ή τύπου υπηρεσίας και το εύρος κωδικών. Μπορείτε να απλοποιήσετε τη διαχείριση πολιτικής δημιουργώντας ομάδες αντικειμένων συγκεκριμένων τύπων και επαναχρησιμοποιώντας τις σε πολιτικές και κανόνες.

Χρησιμοποιώντας ομάδες αντικειμένων, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

  • Εύκολη διαχείριση πολιτικών
  • Διάρθρωση και επαναχρησιμοποίηση των στοιχείων πολιτικής
  • Εύκολη ενημέρωση όλων των αναφερόμενων εταιρικών πολιτικών καθώς και πολιτικών τείχους προστασίας
  • Μείωση του αριθμού των πολιτικών
  • Βελτίωση του εντοπισμού σφαλμάτων και της αναγνωσιμότητας της πολιτικής
Σημείωση: Μπορείτε να δημιουργήσετε, να ενημερώσετε ή να διαγράψετε ομάδες αντικειμένων, εάν έχετε δικαιώματα δημιουργίας, ενημέρωσης και διαγραφής στο αντικείμενο NETWORK_SERVICE. Μπορείτε μόνο να προβάλετε τις ομάδες αντικειμένων, εάν έχετε δικαίωμα ανάγνωσης σε αντικείμενα NETWORK_SERVICE και ENTERPRISE_PROFILE.