Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο διαμόρφωσης ομάδων αντικειμένων και ομάδων υπηρεσιών (παλαιότερα γνωστές ως ομάδες θυρών).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ομάδες αντικειμένων, ανατρέξτε στο θέμα Ομάδες αντικειμένων.

Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, για να διαμορφώσετε τις ομάδες αντικειμένων, κάντε κλικ στις επιλογές Διαμόρφωση > Ομάδες αντικειμένων (Configure > Object Groups).

Εμφανίζεται η οθόνη Ομάδες αντικειμένων (Object Groups). Μπορείτε να διαμορφώσετε την ομάδα διευθύνσεων και την ομάδα υπηρεσιών από αυτήν την οθόνη.

Ομάδες διευθύνσεων

Για να δημιουργήσετε και να διαμορφώσετε ομάδες διευθύνσεων, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα:
 1. Στην καρτέλα Ομάδες διευθύνσεων (Address Groups), κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη (Add). Εμφανίζεται το παράθυρο Διαμόρφωση ομάδας διευθύνσεων (Configure Address Group).
 2. Εισαγάγετε ένα όνομα και μια περιγραφή για την ομάδα διευθύνσεων.
 3. Στην περιοχή Εύρη διευθύνσεων IP (IP Address Ranges), κάντε κλικ στην επιλογή +ΠΡΟΣΘΗΚΗ (+ ADD) και εισαγάγετε το εύρος των διευθύνσεων IPv4 ή IPv6, επιλέγοντας για τα στοιχεία «Πρόθημα» (Prefix) ή «Μάσκα» (Mask) τις επιλογές: Πρόθημα CIDR (CIDR prefix), Μάσκα υποδικτύου (Subnet mask) ή Μάσκα μπαλαντέρ (Wildcard mask), όπως απαιτείται.
 4. Στην περιοχή Τομείς (Domains), κάντε κλικ στην επιλογή +ΠΡΟΣΘΗΚΗ (+ ADD) και εισαγάγετε τα ονόματα τομέων ή το FQDN για την ομάδα διευθύνσεων. Τα ονόματα τομέα που ορίζονται στην Ομάδα διευθύνσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κριτήρια αντιστοίχισης για επιχειρηματικές πολιτικές ή κανόνες τείχους προστασίας.
  Σημείωση: Κατά τη διαμόρφωση τομέων ως κριτηρίων αντιστοίχισης για μια ομάδα διευθύνσεων, η υπηρεσία SD-WAN ελέγχει πρώτα για αντιστοίχιση διεύθυνσης IP. Εάν βρεθεί αντιστοιχία, τότε η υπηρεσία παραλείπει την αντιστοίχιση ονόματος τομέα. Ωστόσο, εάν δεν βρεθεί αντιστοιχία για μια διεύθυνση IP, τότε η υπηρεσία εκτελεί αντιστοίχιση ονόματος τομέα στην ομάδα διευθύνσεων.
  Σημαντικό: Τα κριτήρια αντιστοίχισης ενδέχεται να ταιριάζουν με βασικά μοτίβα μπαλαντέρ. Για παράδειγμα, εάν ρυθμίσετε τις παραμέτρους ενός τομέα σε μια ομάδα διευθύνσεων ως google.com, τότε το mail.google.com ή/και το www.google.com μπορεί επίσης να ταιριάζουν με αυτά τα κριτήρια. Ωστόσο, εάν διαμορφώσετε το www.google.com ως τομέα σε μια ομάδα διευθύνσεων, τότε το mail.google.com δεν θα ταιριάζει με αυτήν την πολιτική.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).

Ομάδες υπηρεσιών (παλαιότερα γνωστές ως ομάδες θυρών)

Για να δημιουργήσετε και να διαμορφώσετε ομάδες υπηρεσιών (παλαιότερα γνωστές ως ομάδες θυρών), εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα:
 1. Στην καρτέλα Ομάδες υπηρεσιών (Service Groups), κάντε κλικ στην επιλογή Add (Προσθήκη). Εμφανίζεται το παράθυρο Διαμόρφωση ομάδας υπηρεσιών (Configure Service Group).
 2. Εισαγάγετε ένα όνομα και μια περιγραφή για την ομάδα υπηρεσιών.
 3. Στην περιοχή Εύρη υπηρεσιών (Service Ranges), κάντε κλικ στην επιλογή +ΠΡΟΣΘΗΚΗ (+ADD) και προσθέστε εύρη υπηρεσιών με το πρωτόκολλο ως TCP ή UDP ή ICMPv4 και ICMPv6, όπως απαιτείται.
  Σημείωση: Για τα πρωτόκολλα TCP και UDP, πρέπει να εισαγάγετε έναν μόνο αριθμό θύρας ή εύρος θυρών από 0 έως 65535. Για τα πρωτόκολλα ICMP και ICMPv6, μπορείτε να εισαγάγετε, προαιρετικά, Τύπο (Type) και Κωδικό (Code). Οι τιμές για τον τύπο και τον κωδικό κυμαίνονται από 0 έως 254. Ο κωδικός μπορεί να είναι μία μόνο τιμή ή εύρος τιμών.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).
Μπορείτε να ορίσετε μια επιχειρηματική πολιτική ή έναν κανόνα τείχους προστασίας με την ομάδα αντικειμένων, ώστε να συμπεριλάβετε την περιοχή διευθύνσεων IP και αριθμών θύρας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε:

Κάντε κλικ στη σύνδεση προς την ομάδα διευθύνσεων ή υπηρεσιών για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις. Για να διαγράψετε μια ομάδα διευθύνσεων ή υπηρεσιών, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου μπροστά από την ομάδα και κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή (Delete).

Σημείωση: Δεν είναι δυνατή η διαγραφή ομάδων αντικειμένων που χρησιμοποιούνται. Εάν θέλετε να διαγράψετε μια ομάδα αντικειμένων, θα πρέπει πρώτα να καταργηθεί από τις επιχειρηματικές πολιτικές ή τους κανόνες τείχους προστασίας.