Το πρότυπο αποστέλλεται κάθε 10 λεπτά και χρησιμοποιεί το VRF ως ονοματολογία για τον προσδιορισμό ενός τμήματος.

Αναγνωριστικό προτύπου: 273

Αναγνωριστικό στοιχείου Όνομα Τύπος Περιγραφή Εφαρμόσιμη έκδοση Edge
234

ingressVRFID

unsigned32

Πεδίο εμβέλειας. Ένα μοναδικό αναγνωριστικό του VRFname όπου παραλαμβάνονται τα πακέτα αυτής της ροής. Αυτό το αναγνωριστικό είναι μοναδικό ανά διαδικασία μέτρησης.

3.3.0

236

VRFname

συμβολοσειρά

Το όνομα ενός πίνακα δρομολόγησης και προώθησης VPN (VRF).

3.3.0