Εάν ένας διαχειριστής αλλάξει τη διαμόρφωση της συσκευής που προκαλεί την αποσύνδεση του Edge από το Orchestrator, ο διαχειριστής θα λάβει μια ειδοποίηση Ανενεργό Edge (Edge Down). Μόλις το Edge εντοπίσει ότι δεν μπορεί να συνδεθεί στο SASE Orchestrator, θα επιστρέψει στην τελευταία γνωστή διαμόρφωση και θα δημιουργήσει ένα συμβάν στο Orchestrator με τίτλο «Εσφαλμένη ρύθμιση παραμέτρων» (Bad Configuration).

Ο χρόνος επαναφοράς, ο οποίος είναι ο χρόνος που απαιτείται για τον εντοπισμό μιας κακής διαμόρφωσης και την εφαρμογή της προηγούμενης γνωστής «καλής» διαμόρφωσης για ένα αυτόνομο Edge, είναι μεταξύ 5-6 λεπτών. Για τα HA Edge, ο χρόνος επαναφοράς είναι μεταξύ 10-12 λεπτών.

Σημείωση: Αυτή η δυνατότητα επαναφέρει μόνο τις ρυθμίσεις συσκευής επιπέδου Edge. Εάν η διαμόρφωση ωθείται από το προφίλ που προκαλεί την αποσύνδεση πολλών Edge από το Orchestrator, τα Edge θα καταγράψουν συμβάντα «Εσφαλμένης ρύθμισης παραμέτρων» (Bad Configuration) και θα επανέλθουν στην τελευταία γνωστή καλή διαμόρφωση το καθένα ξεχωριστά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ο Διαχειριστής είναι υπεύθυνος για τον ανάλογο καθορισμό του προφίλ. Η διαμόρφωση προφίλ δεν θα επανέλθει αυτόματα.