Μπορείτε να προβάλετε τις λεπτομέρειες των υπηρεσιών ασφαλείας Cloud που έχουν διαμορφωθεί για την επιχείρηση.

Για να παρακολουθείτε τις Υπηρεσίες ασφαλείας Cloud:

Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Παρακολούθηση > Υπηρεσίες δικτύου > Τοποθεσίες υπηρεσίας ασφαλείας cloud (Monitor > Network Services > Cloud Security Service Sites).

Η καρτέλα Τοποθεσίες υπηρεσίας ασφαλείας Cloud (Cloud Security Service Sites) εμφανίζει τις ήδη διαμορφωμένες υπηρεσίες ασφαλείας Cloud. Για να διαμορφώσετε μια υπηρεσία ασφαλείας Cloud, ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσίες ασφαλείας Cloud.

Η σελίδα εμφανίζει τις ακόλουθες λεπτομέρειες: όνομα, τύπος, διεύθυνση IP του παρόχου CSS, συνολική κατάσταση του παρόχου CSS, κατάσταση των διοχετεύσεων που δημιουργήθηκαν από τον πάροχο CSS από διαφορετικά Edge, κατάσταση της εξωτερικής υπηρεσίας όπως καταγράφεται από κάθε Edge, ημερομηνία και ώρα κατά την οποία συνέβη η αλλαγή κατάστασης και την κατάσταση ανάπτυξης του παρόχου CSS.

Μπορείτε επίσης να ταξινομήσετε την αναφορά κάνοντας κλικ στην κεφαλίδα κάθε στήλης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εικονίδιο φίλτρου που εμφανίζεται δίπλα στην κεφαλίδα για να φιλτράρετε τις λεπτομέρειες κατά συγκεκριμένο Όνομα, Τύπο, Διεύθυνση IP ή Κατάσταση.

Κάντε κλικ σε μια Υπηρεσία ασφαλείας Cloud για να προβάλετε τα σχετικά συμβάντα αλλαγής κατάστασης μαζί με τη διεύθυνση IP και την κατάσταση, στο κάτω πλαίσιο.

Κάντε κλικ στη σύνδεση Προβολή (View ) στη στήλη Κατάσταση ανάπτυξης (Deployment Status) για να προβάλετε την κατάσταση ανάπτυξης του παρόχου CSS.