Η σελίδα επισκόπησης δικτύου εμφανίζει τη συνολική σύνοψη του δικτύου, όπως τα ενεργοποιημένα Edge, τις συνδέσεις, τις κορυφαίες εφαρμογές και άλλα διαμορφωμένα δεδομένα.

Για να προβάλετε τη σύνοψη της Επισκόπησης δικτύου:

Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Παρακολούθηση > Επισκόπηση δικτύου (Monitor > Network Overview).

Η σελίδα Επισκόπηση δικτύου (Network Overview) εμφανίζει τη σύνοψη του δικτύου σε μια γραφική αναπαράσταση. Σε αυτήν τη σελίδα, μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες σχετικά με τα ενεργοποιημένα Edge, τους συνδέσμους, τις εφαρμογές και Edge με κορυφαίες επιδόσεις ανά όγκο δεδομένων, τα προφίλ που χρησιμοποιούνται από τα Edge, τα ενεργοποιημένα τμήματα, την έκδοση λογισμικού των Edge και ούτω καθεξής.

Επίσης, η σελίδα Επισκόπηση δικτύου (Network Overview) εμφανίζει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα Edge που είναι συνδεδεμένα, υποβαθμισμένα και ανενεργά σε μορφή πίνακα, όπως φαίνεται στο παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης. Για ένα παρεχόμενο και ενεργοποιημένο Edge, μπορείτε να βρείτε πρόσθετες λεπτομέρειες, όπως όνομα και κατάσταση του Edge, αριθμό συνδέσμων και συνδέσμους διανομέα που είναι σταθεροί, όνομα συμπλέγματος στο οποίο έχει εκχωρηθεί το Edge, λειτουργία Υψηλή διαθεσιμότητα (HA) εάν το Edge εκτελεί την έκδοση 5.2.0.0 και νεότερες εκδόσεις, κατάσταση Bastion εάν έχει διαμορφωθεί το Bastion Orchestrator, κρυπτογράφηση μυστικών κλειδιών και ημερομηνία/ώρα ενεργοποίησης του Edge.

Εμφανίζονται οι ακόλουθες λεπτομέρειες:

Επιλογή Περιγραφή
Ενεργοποιημένα Edge (Activated Edges)

Εμφανίζει το πλήθος Edges και των διανομέων που είναι συνδεδεμένοι, υποβαθμισμένοι και απενεργοποιημένοι, μαζί με μια γραφική αναπαράσταση. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς έναν αριθμό και οι λεπτομέρειες των αντίστοιχων Edge ή διανομέων εμφανίζονται στο κάτω πλαίσιο.

Στον παρακάτω πίνακα, κάντε κλικ στη σύνδεση για το Edge ή το όνομα συμπλέγματος για να μεταβείτε στις αντίστοιχες καρτέλες.

Συνδέσεις (Links)

Εμφανίζει τον αριθμό των συνδέσεων και των συνδέσεων διανομέων που είναι σταθερές, υποβαθμισμένες και απενεργοποιημένες, μαζί με μια γραφική αναπαράσταση. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς έναν αριθμό και λεπτομέρειες των αντίστοιχων συνδέσεων ή συνδέσεων διανομέα εμφανίζονται στον κάτω πίνακα.

Στον παρακάτω πίνακα, κάντε κλικ στη σύνδεση με το όνομα διανομέα για να μεταβείτε στην αντίστοιχη καρτέλα.

Κορυφαίες εφαρμογές κατά όγκο δεδομένων (Top Apps by Data Volume) Εμφανίζει τις 10 κορυφαίες εφαρμογές ταξινομημένες κατά όγκο δεδομένων.
Κορυφαία Edge κατά όγκο δεδομένων (Top Edges by Data Volume) Εμφανίζει τα 10 κορυφαία Edge ταξινομημένα κατά όγκο δεδομένων.
Προφίλ που χρησιμοποιήθηκαν (Profiles Used) Εμφανίζει τις λεπτομέρειες των χρησιμοποιημένων και μη χρησιμοποιημένων προφίλ.
Ενεργοποιημένα τμήματα (Segments Activated) Εμφανίζει τις λεπτομέρειες των ενεργοποιημένων και άλλων τμημάτων.
Έκδοση λογισμικού (Software Version) Εμφανίζει τις λεπτομέρειες των εκδόσεων λογισμικού των Edge, που είναι ενημερωμένες και παρωχημένες.
Edge με ενεργοποιημένο VNF (Edges with Enabled VNF) Εμφανίζει το πλήθος Edge με ενεργοποιημένο VNF, τα οποία έχουν κατάσταση Σφάλμα, Απενεργοποίηση και Ενεργοποίηση.
Edge με ενεργοποιημένο Ζεύγος A-S (Edges with Enabled A-S Pair) Εμφανίζει το πλήθος Edge που είναι ενεργοποιημένα ως ζεύγος «Ενεργό/Σε αναμονή», τα οποία έχουν κατάσταση Απέτυχε, Εκκρεμεί και Έτοιμο.
Προορισμοί μη SD-WAN μέσω πύλης (Non SD-WAN Destinations via Gateway) Εμφανίζει τον αριθμό των προορισμών μη SD-WAN που είναι συνδεδεμένοι και εκτός σύνδεσης.

Αφήστε το ποντίκι πάνω από τα γραφήματα για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες.