Η εκχώρηση άδειας χρήσης Edge επιτρέπει σε έναν πελάτη να συνδέσει μια συνδρομή λογισμικού με ένα Edge. Μια συνδρομή λογισμικού ορίζεται από το εύρος ζώνης, την έκδοση λογισμικού Edge, τον τοπικό γεωεντοπισμό πύλης και τη διάρκεια της συνδρομής.

Τύποι άδειας χρήσης Edge

Το SASE Orchestrator παρέχει διαφορετικούς τύπους αδειών χρήσης για αναπτυγμένα Edge. Αυτοί οι τύποι αδειών χρήσης αντιπροσωπεύουν τις αναπτύξεις POC στις οποίες δεν έχει αγοραστεί συνδρομή και τις αναπτύξεις παραγωγής όπου υπάρχουν διάφοροι τύποι αδειών χρήσης για να συμφωνούν με τις συνδρομές που αγόρασε ο πελάτης.

Αναπτύξεις POC (POC Deployments)

Εάν μια επιχείρηση αναπτυχθεί ως ανάπτυξη επαλήθευσης ιδέας (proof-of-concept, POC), επιλέξτε την άδεια χρήσης POC. Υπάρχει μόνο ένας τύπος άδειας χρήσης POC διαθέσιμος, ως εξής:

| POC 10 Gbps | Βόρεια Αμερική, Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική, Ασία-Ειρηνικός και Λατινική Αμερική | 60 μήνες (POC | 10 Gbps | North America, Europe Middle East and Africa, Asia Pacific, and Latin America | 60 Months).

Αυτή είναι η μόνη άδεια χρήσης που πρέπει να επιλεγεί για μια επιχείρηση POC και η μόνη άδεια χρήσης που χρησιμοποιείται από Edge στην επιχείρηση POC. Το Orchestrator δεν επιτρέπει την επιλογή πρόσθετων αδειών χρήσης, εάν επιλεγεί μια άδεια χρήσης POC.

Αναπτύξεις παραγωγής (Production Deployments)

Όταν ένα Email αναπτύσσεται σε μια επιχείρηση παραγωγής, ο τύπος άδειας χρήσης που εκχωρείται θα πρέπει να συμφωνεί με τη συνδρομή λογισμικού που αγοράστηκε. Για παράδειγμα, εάν αγοράστηκε η συνδρομή SKU NB-VC100M-PRE-HO-HG-L34S312P-C για χρήση με το Edge που διαμορφώνεται, ο σωστός τύπος άδειας χρήσης θα είναι:

PREMIUM | 100 Mbps | <περιοχή γεωεντοπισμού πύλης> | 12 μήνες (PREMIUM | 100 Mbps | <περιοχή γεωεντοπισμού πύλης> | 12 Months) σύμφωνα με τα επισημασμένα τμήματα του SKU.

Εκχώρηση τύπου άδειας χρήσης Edge σε νέο Edge

Όταν παρέχεται ένα νέο Edge, η οθόνη διαμόρφωσης Παροχή Edge (Provision an Edge) περιλαμβάνει ένα αναπτυσσόμενο μενού Άδεια χρήσης Edge (Edge License). Αυτό το μενού παρέχει μια λίστα με τους διαθέσιμους τύπους αδειών χρήσης Edge που μπορεί να εκχωρηθούν στο πρόσφατα δημιουργημένο Edge.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παροχή ενός νέου Edge, ανατρέξτε στο θέμα Παροχή νέου Edge.

Σημείωση: Ξεκινώντας από την έκδοση 4.0.0, η εκχώρηση άδειας χρήσης Edge είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή και είναι υποχρεωτικό για έναν χρήστη να εκχωρεί έναν τύπο άδειας χρήσης Edge κατά τη δημιουργία ενός νέου Edge. Αυτή η απαίτηση βοηθά την VMware στην παρακολούθηση συνδρομών πελατών και απλοποιεί και τυποποιεί την αναφορά ενεργοποίησης Edge που αποστέλλεται από τους συνεργάτες.

Εκχώρηση τύπου άδειας χρήσης Edge σε υπάρχον Edge

Για να εκχωρήσετε μια άδεια χρήσης σε υπάρχον Edge:
  • Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Διαμόρφωση > Edge (Configure > Edges).
  • Για να αντιστοιχίσετε μια άδεια χρήσης σε κάθε Edge, κάντε κλικ στη σύνδεση του Edge και, στη συνέχεια, επιλέξτε την άδεια χρήσης στην ενότητα Ιδιότητες (Properties) της σελίδας Επισκόπηση Edge (Edge Overview). Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το Edge και να κάνετε κλικ στις επιλογές Αντιστοίχιση άδειας χρήσης Edge (Assign Edge License) για να αναθέσετε την άδεια χρήσης.
  • Για να αντιστοιχίσετε μια άδεια χρήσης σε πολλά Edge, επιλέξτε τα κατάλληλα Edge, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιστοίχιση άδειας χρήσης Edge (Assign Edge License) και επιλέξτε την άδεια χρήσης.

Εάν δεν εμφανίζεται ο σωστός τύπος άδειας χρήσης για μια συνδρομή, επικοινωνήστε με τον συνεργάτη υποστήριξης για να εκχωρήσετε την άδεια χρήσης στην εταιρεία. Εάν ο συνεργάτης δεν είναι σε θέση να εντοπίσει τον σωστό τύπο άδειας χρήσης ή εάν η διαχείριση της επιχείρησης γίνεται απευθείας από την VMware, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη VMware SD-WAN. Μέχρι να είναι διαθέσιμος ο σωστός τύπος άδειας χρήσης, μπορεί να εκχωρηθεί προσωρινά ένας άλλος τύπος άδειας χρήσης. Θα πρέπει να εκχωρηθεί ο σωστός τύπος άδειας χρήσης όταν θα είναι διαθέσιμος.

Εάν επιλεγεί ένας εσφαλμένος τύπος άδειας χρήσης Edge, η αναφορά ενεργοποίησης για τη εν λόγω επιχείρηση είναι εσφαλμένη και η εκχώρηση άδειας χρήσης δεν συμφωνεί με τις αγορές του πελάτη. Αυτές οι ασυνέπειες αδειοδότησης επισημαίνονται στη διάρκεια ενός ελέγχου.

Σημείωση: Για τα Edge που έχουν δυνατότητα υψηλής διαθεσιμότητας, το Edge αναμονής εκχωρείται με τον ίδιο τύπο άδειας χρήσης με το ενεργοποιημένο Edge.

Αναφορές άδειας χρήσης Edge

Οι βασικοί διαχειριστές-υπερχρήστες, οι βασικοί διαχειριστές, οι ειδικοί επιχειρήσεων και οι χρήστες υποστήριξης πελατών μπορούν να προβάλουν και να δημιουργήσουν μια αναφορά των αδειών χρήσης που έχουν εκχωρηθεί στην επιχείρησή τους.

Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Ρυθμίσεις υπηρεσίας > Άδειες χρήσης Edge (Service Settings > Edge Licensing).

Κάντε κλικ στην επιλογή Λήψη αναφοράς (Download Report), για να δημιουργήσετε μια αναφορά των αδειών χρήσης και των συσχετισμένων Edge σε μορφή CSV.