Το παρακάτω παράδειγμα περιγράφει τον τρόπο εκχώρησης αδειών χρήσης συνδρομής για Edge σύμφωνα με την παραγγελία.

Ας υποθέσουμε ότι ο εταιρικός χρήστης έχει αγοράσει τα εξής:

Προϊόν Περιγραφή Ποσότητα
VC-510-HO-36-P Συσκευή VMware SD-WAN Edge 510, Ανάπτυξη: φιλοξενούμενο Orchestrator για 3 χρόνια 11
VC-610-HO-36-P Συσκευή VMware SD-WAN Edge 610, Ανάπτυξη: φιλοξενούμενο Orchestrator για 3 χρόνια 1
VC100M-STD-HO-L34S1-36P Τυπική συνδρομή υπηρεσίας VMware SD-WAN 100 Mbps για 3 χρόνια, προπληρωμένη, φιλοξενούμενο Orchestrator, βασική γραμμή υποστήριξης (L3-4) 11
VC350M-STD-HO-L34S1-36P Τυπική συνδρομή λογισμικού VMware SD-WAN 350 Mbps για 3 χρόνια, προπληρωμένη, φιλοξενούμενο Orchestrator, βασική γραμμή υποστήριξης VMware (L 3-4) 1

Η αγορά περιλαμβάνει 12 Edge και 12 Άδειες χρήσης συνδρομής. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε 12 Edge και να εκχωρήσετε:

  • ΤΥΠΙΚΗ | 100 Mbps | < Περιοχή γεωεντοπισμού πύλης> | 36 μήνες σε 11 Edge
  • ΤΥΠΙΚΗ | 350 Mbps | < Περιοχή γεωεντοπισμού πύλης > | 36 μήνες σε 1 Edge

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να εκχωρήσετε τον τύπο άδειας χρήσης σε ένα Edge.

  1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Διαμόρφωση > Edge (Configure > Edges).
  2. Στην οθόνη Edge, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη Edge (Add Edge).
  3. Στο παράθυρο Παροχή Edge (Provision an Edge), διαμορφώστε ένα νέο Edge και εκχωρήστε τον τύπο άδειας χρήσης.
  4. Επαναλάβετε τη διαμόρφωση για νέα Edge και εκχωρήστε τις αντίστοιχες άδειες χρήσης Edge.
    Σημείωση: Για τα Edge που έχουν δυνατότητα υψηλής διαθεσιμότητας, το Edge αναμονής εκχωρείται με τον ίδιο τύπο άδειας χρήσης με το ενεργοποιημένο Edge.
  5. Για να προβάλετε τη λίστα των αδειών χρήσης Edge και των εκχωρημένων Edge, κάντε κλικ στις επιλογές Ρυθμίσεις υπηρεσίας (Service Settings) > Εκχώρηση άδειας χρήσης Edge (Edge Licensing).
  6. Κάντε κλικ στην επιλογή Λήψη αναφοράς (Download Report), για να δημιουργήσετε μια αναφορά των αδειών χρήσης και των συσχετισμένων Edge σε μορφή CSV.