Οι υπηρεσίες TACACS χρησιμοποιούνται από οργανισμούς για σκοπούς ελέγχου ταυτότητας για πρόσβαση στον δρομολογητή ή στον χώρο αποθήκευσης που συνδέεται με δίκτυο (NAS).

Προϋποθέσεις

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις TACACS για ένα Edge από την ενότητα «Υπηρεσίες TACACS» (TACACS Services) που είναι διαθέσιμη στην κατηγορία Διαμόρφωση > Edge > Ρυθμίσεις συσκευής > Υπηρεσίες Edge (Configure > Edges > Device Settings > Edge Services).

καρτέλα.
Σημείωση: Από προεπιλογή, η ενότητα Υπηρεσίες TACACS (TACACS Services) δεν είναι διαθέσιμη στη σελίδα Συσκευή (Device) για τα Edge. Επικοινωνήστε με τον χειριστή σας για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.

Διαδικασία

 1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, μεταβείτε στις επιλογές Διαμόρφωση > Υπηρεσίες δικτύου (Configure > Network Services) και, στη συνέχεια, στην περιοχή Διαχείριση δικτύου (Network Management), αναπτύξτε το στοιχείο Υπηρεσίες TACACS (TACACS Services).
 2. Για να διαμορφώσετε τις υπηρεσίες TACACS, κάντε κλικ στην επιλογή Νέο (New) ή Διαμόρφωση υπηρεσίας TACACS (Configure TACACS Service).
  Σημείωση: Η επιλογή Διαμόρφωση υπηρεσίας TACACS (Configure TACACS Service) εμφανίζεται μόνο όταν δεν υπάρχουν στοιχεία στον πίνακα.
 3. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ακόλουθες επιλογές:
  Επιλογή Περιγραφή
  Όνομα υπηρεσίας (Service Name) Εισαγάγετε ένα κατάλληλο όνομα για την υπηρεσία ελέγχου ταυτότητας.
  Διεύθυνση διακομιστή (Server Address) Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP διακομιστή.
  Θύρα (Port) Εισαγάγετε την τιμή θύρας.
  Κοινό μυστικό (Shared Secret) Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης.
  Σημείωση: Ξεκινώντας από την έκδοση 4.5, η χρήση του ειδικού χαρακτήρα «<» στον κωδικό πρόσβασης δεν υποστηρίζεται πλέον. Σε περιπτώσεις όπου οι χρήστες έχουν ήδη χρησιμοποιήσει το «<» στους κωδικούς πρόσβασής τους σε προηγούμενες εκδόσεις, πρέπει να το αφαιρέσουν για να αποθηκεύσουν τυχόν αλλαγές στη σελίδα.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes). Η υπηρεσία TACACS που δημιουργήθηκε εμφανίζεται στη λίστα υπηρεσιών TACACS.
 5. Για να διαγράψετε την υπηρεσία TACACS, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή (Delete).
  Σημείωση: Κάνοντας κλικ στην επιλογή Διαγραφή (Delete) καταργείται η υπηρεσία από τη λίστα των υπηρεσιών TACACS, αλλά η υπηρεσία TACACS που χρησιμοποιείται από ένα Edge δεν μπορεί να διαγραφεί.

Επόμενες ενέργειες

Για να διαμορφώσετε υπηρεσίες TACACS για Edge, ανατρέξτε στο θέμα Διαμόρφωση υπηρεσιών TACACS για Edge.