Περιγράφει τον τρόπο διαμόρφωσης των υπηρεσιών TACACS για Edge.

Προϋποθέσεις

Παρέχετε ένα Edge ακολουθώντας τα βήματα στην ενότητα Παροχή Edge.

Διαδικασία

  1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Διαμόρφωση > Edge > Συσκευή (Configure > Edges > Device).
  2. Στην περιοχή Υπηρεσίες Edge (Edge Services), αναπτύξτε την επιλογή Υπηρεσίες TACACS (TACACS Services).
  3. Από το αναπτυσσόμενο μενού Υπηρεσίες TACACS (TACACS Services), επιλέξτε από τη διαθέσιμη λίστα την υπηρεσία TACACS που θέλετε να διαμορφώσετε για το Edge ή κάντε κλικ στην επιλογή «+Νέα υπηρεσία TACACS» (+New TACACS Service) για να διαμορφώσετε μια νέα υπηρεσία. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Διαμόρφωση υπηρεσιών TACACS.
  4. Από το αναπτυσσόμενο μενού Διασύνδεση προέλευσης (Source Interface), επιλέξτε την απαιτούμενη διασύνδεση προέλευσης.
  5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).