Οι Ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας συσκευής (Device Authentication Settings) σας επιτρέπουν να επιλέξετε ένα διακομιστή Radius για τον έλεγχο ταυτότητας ενός χρήστη.

Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας για ένα προφίλ:
  1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, μεταβείτε στις επιλογές Διαμόρφωση > Προφίλ (Configure > Profiles).
  2. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς ένα προφίλ ή κάντε κλικ στη σύνδεση Προβολή (View) στη στήλη Συσκευή (Device) του προφίλ για το οποίο θέλετε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας. Οι επιλογές διαμόρφωσης για το επιλεγμένο Προφίλ εμφανίζονται στην καρτέλα Συσκευή (Device).
  3. Κάντε κύλιση προς τα κάτω στην κατηγορία Υπηρεσίες Edge (Edge Services) και κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος ταυτότητας (Authentication).
  4. Από το αναπτυσσόμενο μενού Διακομιστής RADIUS (RADIUS Server), επιλέξτε τον διακομιστή Radius που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για έλεγχο ταυτότητας.
    Σημείωση: Όλοι οι διακομιστές Radius που έχουν ήδη διαμορφωθεί με χρήση της δυνατότητας Υπηρεσία ελέγχου ταυτότητας (Authentication Services) στη σελίδα Υπηρεσίες δικτύου (Network Services) εμφανίζονται στο αναπτυσσόμενο μενού Διακομιστής RADIUS (RADIUS Server). Εναλλακτικά, μπορείτε να διαμορφώσετε μια νέα υπηρεσία ελέγχου ταυτότητας επιλέγοντας το κουμπί Νέα υπηρεσία Radius (New Radius Service). Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο διαμόρφωσης των υπηρεσιών ελέγχου ταυτότητας, ανατρέξτε στο Διαμόρφωση υπηρεσιών ελέγχου ταυτότητας.
  5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).