Εάν ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια υπηρεσία για έλεγχο ταυτότητας ή λογιστική, μπορείτε να δημιουργήσετε μια υπηρεσία δικτύου, η οποία θα καθορίζει τη διεύθυνση IP και τις θύρες για την υπηρεσία. Αυτό είναι κομμάτι της διαδικασίας διαμόρφωσης 802.1x, η οποία έχει ρυθμιστεί στο προφίλ.

Διαδικασία

 1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, μεταβείτε στις επιλογές Διαμόρφωση > Υπηρεσίες δικτύου (Configure > Network Services) και, στη συνέχεια, στην περιοχή Διαχείριση δικτύου (Network Management), αναπτύξτε το στοιχείο Υπηρεσίες ελέγχου ταυτότητας (Authentication Services).
 2. Για να διαμορφώσετε μια υπηρεσία ελέγχου ταυτότητας, κάντε κλικ στην επιλογή Νέα (New) ή Νέος έλεγχος ταυτότητας (New Authentication).
  Σημείωση: Η επιλογή Νέος έλεγχος ταυτότητας (New Authentication) εμφανίζεται μόνο όταν δεν υπάρχουν στοιχεία στον πίνακα.
 3. Εμφανίζονται οι ακόλουθες επιλογές διαμόρφωσης:
  Επιλογή Περιγραφή
  Όνομα υπηρεσίας (Service Name) Εισαγάγετε ένα κατάλληλο όνομα για την υπηρεσία ελέγχου ταυτότητας.
  Διεύθυνση διακομιστή (Server Address) Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP διακομιστή.
  Κοινό μυστικό (Shared Secret) Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης.
  Σημείωση: Ξεκινώντας από την έκδοση 4.5, η χρήση του ειδικού χαρακτήρα «<» στον κωδικό πρόσβασης δεν υποστηρίζεται πλέον. Σε περιπτώσεις όπου οι χρήστες έχουν ήδη χρησιμοποιήσει το «<» στους κωδικούς πρόσβασής τους σε προηγούμενες εκδόσεις, πρέπει να το αφαιρέσουν για να αποθηκεύσουν τυχόν αλλαγές στη σελίδα.
  Θύρα ελέγχου ταυτότητας (Authentication Port) Εισαγάγετε έναν αριθμό θύρας. Το έγκυρο εύρος είναι 1 έως 65535. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 1812.
  Θύρα υπολογισμών (Accounting Port) Εισαγάγετε έναν αριθμό θύρας, εάν απαιτείται.
  Προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά (Custom Attributes) Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη (Add) και εισαγάγετε τις λεπτομέρειες του χαρακτηριστικού.
  Σημείωση: Οι διασυνδέσεις προέλευσης διαμορφώνονται μόνο σε επίπεδο Edge. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Διαμόρφωση παρακάμψεων Edge.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη (Add).
  Η νέα υπηρεσία ελέγχου ταυτότητας εμφανίζεται στον πίνακα.
 5. Ακολουθούν οι υπόλοιπες επιλογές που είναι διαθέσιμες στην περιοχή Υπηρεσίες ελέγχου ταυτότητας (Authentication Services):
  Επιλογή Περιγραφή
  Διαγραφή (Delete) Επιλέξτε ένα στοιχείο και κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή για να το διαγράψετε.
  Στήλες (Columns) Κάντε κλικ και επιλέξτε τις στήλες που θα εμφανίζονται ή θα αποκρύπτονται στη σελίδα.
  Σημείωση: Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές Νέα (New) και Διαγραφή (Delete), κάνοντας κλικ στα κάθετα αποσιωπητικά δίπλα στο όνομα του στοιχείου στον πίνακα.

Επόμενες ενέργειες

Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας για προφίλ και Edge, ανατρέξτε στα θέματα Διαμόρφωση ρυθμίσεων ελέγχου ταυτότητας για προφίλ και Διαμόρφωση ρυθμίσεων ελέγχου ταυτότητας για Edge.