Το SASE Orchestrator επιτρέπει τη ρύθμιση ειδοποιήσεων που ειδοποιούν τους εταιρικούς διαχειριστές ή άλλους χρήστες υποστήριξης, κάθε φορά που παρουσιάζεται ένα συμβάν.

Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Παρακολούθηση > Ειδοποιήσεις (Monitor > Alerts).

Το παράθυρο Ειδοποιήσεις (Alerts) εμφανίζει τις ειδοποιήσεις που λαμβάνονται για διαφορετικούς τύπους συμβάντων:

Μπορείτε να επιλέξετε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο από το αναπτυσσόμενο μενού, για να προβάλετε τις ειδοποιήσεις για το επιλεγμένο χρονικό διάστημα.

Για να προβάλετε λεπτομέρειες συγκεκριμένων ειδοποιήσεων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή φίλτρου. Κάντε κλικ στο εικονίδιο φίλτρου στην επιλογή «Αναζήτηση» (Search) για να ορίσετε τα κριτήρια.

Κάντε κλικ στην επιλογή CSV για να κάνετε λήψη μιας αναφοράς των ειδοποιήσεων σε μορφή CSV. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να συμπεριλάβετε τις ειδοποιήσεις χειριστή.

Το παράθυρο «Ειδοποιήσεις» εμφανίζει τις ακόλουθες λεπτομέρειες:

Επιλογή Περιγραφή
Χρόνος εναύσματος (Trigger Time) Χρόνος κατά τον οποίο ενεργοποιήθηκε η ειδοποίηση.
Χρόνος ειδοποίησης (Notification Time) Χρόνος κατά τον οποίο ο χειριστής ή ο πελάτης έλαβε την ειδοποίηση. Ο χρόνος ειδοποίησης εξαρτάται από το χρόνο καθυστέρησης που έχει ρυθμιστεί στη σελίδα Ειδοποιήσεις (Alerts & Notifications).
Κατηγορία (Category) Υποδεικνύει εάν η ειδοποίηση λαμβάνεται από τον χειριστή ή τον πελάτη.
Τύπος (Type) Εμφανίζει τον τύπο ειδοποίησης.
Περιγραφή (Description) Εμφανίζει τις λεπτομέρειες του Edge ή της σύνδεσης που σχετίζεται με την ειδοποίηση. Κάντε κλικ στη σύνδεση που εμφανίζεται σε αυτήν τη στήλη για να προβάλετε τις λεπτομέρειες του Edge ή της σύνδεσης.
Κατάσταση (Status) Κατάσταση της ειδοποίησης ως Ενεργή, Κλειστή ή Εκκρεμεί.

Προϋποθέσεις

Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαμορφώσει τις σχετικές ειδοποιήσεις, μαζί με την καθυστέρηση ειδοποίησης, στην επιλογή Ρυθμίσεις υπηρεσίας > Ειδοποιήσεις (Service Settings > Alerts & Notifications). Δείτε Διαμόρφωση ενημερώσεων και ειδοποιήσεων.