Το SASE Orchestrator επιτρέπει τη διαμόρφωση ειδοποιήσεων που ειδοποιούν τους χειριστές, τους εταιρικούς διαχειριστές ή άλλους χρήστες υποστήριξης κάθε φορά που προκύπτει κάποιο συμβάν.

Σημείωση: Εάν έχετε συνδεθεί ως χρήστης με δικαιώματα υποστήριξης πελάτη, μπορείτε να προβάλετε τις ειδοποιήσεις και άλλα αντικείμενα, αλλά δεν μπορείτε να τα διαμορφώσετε.
Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Ρυθμίσεις υπηρεσίας > Προειδοποιήσεις και ειδοποιήσεις (Service Settings > Alerts & Notifications). Εμφανίζεται η οθόνη Διαμόρφωση ειδοποίησης.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαμόρφωσης των ειδοποιήσεων, ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση ενημερώσεων.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαμόρφωσης των παγιδεύσεων SNMP, ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση παγιδεύσεων SNMP.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαμόρφωσης των Webhooks, ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση webhooks.