Το πακέτο «Σύλληψη πακέτων» συλλέγει τα δεδομένα πακέτων ενός δικτύου. Αυτά τα αρχεία χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των χαρακτηριστικών του δικτύου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα για τον εντοπισμό σφαλμάτων σε μια συσκευή Edge.

Για να δημιουργήσετε ένα πακέτο PCAP:

 1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, κάντε κλικ στην καρτέλα Διαγνωστικά (Diagnostics).
 2. Κάντε κλικ στις επιλογές Διαγνωστικά πακέτα (Diagnostic Bundles) > Αίτημα πακέτου PCAP (Request PCAP Bundle).
 3. Στο παράθυρο Αίτημα πακέτου PCAP (Request PCAP Bundle) που εμφανίζεται, διαμορφώστε τα εξής:

  Πίνακας 1.
  Επιλογή Περιγραφή
  Στόχος (Target) Επιλέξτε το στοχευόμενο Edge από την αναπτυσσόμενη λίστα. Τα πακέτα συλλέγονται από το επιλεγμένο Edge.
  Διασύνδεση (Interface) Επιλέξτε μια διασύνδεση ή ένα VLAN από την αναπτυσσόμενη λίστα. Τα πακέτα συλλέγονται στην επιλεγμένη διασύνδεση.
  Διάρκεια (Duration) Επιλέξτε την ώρα σε δευτερόλεπτα. Τα πακέτα συλλέγονται για την επιλεγμένη διάρκεια.
  Αιτία δημιουργίας (Reason for Generation) Προαιρετικά, μπορείτε να εισαγάγετε την αιτία δημιουργίας του πακέτου.

Το παράθυρο εμφανίζει τις λεπτομέρειες του πακέτου που δημιουργείται, μαζί με την κατάσταση.

Σύλληψη πακέτων για Edge που έχουν διαμορφωθεί για υψηλή διαθεσιμότητα

Στην έκδοση 5.2.0 και νεότερες εκδόσεις, ο χρήστης μπορεί να ζητήσει σύλληψη πακέτων για τη διασύνδεση HA του Edge αναμονής, τη διασύνδεση που συνδέει το Edge αναμονής με το ενεργό Edge. Αυτή η επιλογή εμφανίζεται στο κάτω μέρος του μενού και έχει ως εξής: Edge αναμονής (Standby Edge) και, στη συνέχεια, παραθέτει τη διασύνδεση HA.