Για να ζητήσετε την επανενεργοποίηση RMA χρησιμοποιώντας παροχή Zero Touch:

Διαδικασία

 1. Συνδεθείτε στο SASE Orchestrator και στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης μεταβείτε στις επιλογές Διαμόρφωση > Edge (Configure > Edges).
 2. Κάντε κλικ στο Edge που θέλετε να αντικαταστήσετε. Εμφανίζεται η σελίδα Επισκόπηση Edge (Edge Overview).
 3. Κάντε κύλιση προς τα κάτω στην περιοχή Επανενεργοποίηση RMA (RMA Reactivation) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αίτημα επανενεργοποίησης (Request Reactivation) για να δημιουργήσετε ένα νέο κλειδί ενεργοποίησης. Η κατάσταση του Edge αλλάζει σε λειτουργία Επανενεργοποίηση σε εκκρεμότητα (Reactivation Pending).
  Σημείωση: Το κλειδί επανενεργοποίησης ισχύει μόνο για έναν μήνα. Όταν λήξει το κλειδί, εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα. Για να δημιουργήσετε ένα νέο κλειδί, κάντε κλικ στο Δημιουργία νέου κλειδιού ενεργοποίησης (Generate New Activation Key). Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Επανενεργοποίηση RMA στο θέμα Προβολή πληροφοριών Edge.
 4. Στο πεδίο Σειριακός αριθμός RMA (RMA Serial Number), εισαγάγετε τον σειριακό αριθμό του νέου Edge που πρόκειται να ενεργοποιηθεί.
 5. Από την αναπτυσσόμενη λίστα Μοντέλο RMA (RMA Model), επιλέξτε το μοντέλο υλικού του νέου Edge που πρόκειται να ενεργοποιηθεί.
  Σημείωση: Αν ο σειριακός αριθμός και το μοντέλο υλικού δεν ταιριάζουν στο νέο Edge που θα ενεργοποιηθεί, η ενεργοποίηση αποτυγχάνει.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση (Update).
  Η κατάσταση του νέου Edge αλλάζει σε Επανενεργοποίηση σε εκκρεμότητα (Reactivation Pending) και η κατάσταση του παλιού Edge αλλάζει σε Ζητήθηκε RMA (RMA Requested). Για να προβάλετε την κατάσταση Edge, μεταβείτε στις επιλογές Ρυθμίσεις υπηρεσίας > Αυτόματη ενεργοποίηση Edge (Service Settings > Edge Auto-activation).
 7. Ολοκληρώστε τις ακόλουθες εργασίες για να ενεργοποιήσετε το νέο Edge:
  1. Αποσυνδέστε το παλιό Edge από το ρεύμα και το δίκτυο.
  2. Συνδέστε το νέο Edge στο ρεύμα και το δίκτυο. Βεβαιωθείτε ότι το Edge είναι συνδεδεμένο στο Internet.

Αποτελέσματα

Το νέο Edge ανακατευθύνεται στο SASE Orchestrator όπου ενεργοποιείται αυτόματα. Η κατάσταση του νέου Edge αλλάζει σε Ενεργοποιήθηκε (Activated).

Επόμενες ενέργειες

Επιστρέψτε το παλιό Edge στη VMware έτσι ώστε η λογική καταχώρηση για το παλιό Edge με την κατάσταση Ζητήθηκε RMA (RMA Requested) να καταργηθεί από τη σελίδα Ρυθμίσεις υπηρεσίας > Αυτόματη ενεργοποίηση Edge (Service Settings > Edge Auto-activation).