Η καρτέλα Επισκόπηση Edge (Edge Overview) εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το Edge. Μπορείτε να ενημερώσετε τις πληροφορίες όπως όνομα, περιγραφή, στοιχεία επικοινωνίας, συσχετισμένο προφίλ και άλλες λεπτομέρειες. Επιπλέον, μπορείτε να προβείτε σε άλλες δραστηριότητες, όπως αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να ενεργοποιήσετε το Edge, αίτηση επανενεργοποίησης RMA και ούτω καθεξής.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα «Επισκόπηση Edge» (Edge Overview) στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του Orchestrator, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα:

 1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, μεταβείτε στις επιλογές Διαμόρφωση > Edge (Configure > Edges).
 2. Η σελίδα Edge εμφανίζει τα υπάρχοντα Edge.
 3. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς ένα Edge ή κάντε κλικ στη σύνδεση Προβολή (View) στη στήλη Συσκευή (Device) του Edge.
 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Επισκόπηση (Overview) για να προβάλετε και να τροποποιήσετε τις ιδιότητες του επιλεγμένου Edge.

  Εμφανίζονται οι υπάρχουσες λεπτομέρειες του επιλεγμένου Edge. Εάν απαιτείται, μπορείτε να τροποποιήσετε τις πληροφορίες.

  Σημείωση: Οι ακόλουθες λεπτομέρειες εμφανίζονται για ένα ήδη ενεργοποιημένο Edge. Εάν το Edge δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα, η ενότητα Ιδιότητες (Properties) εμφανίζει μια επιλογή για την αποστολή email ενεργοποίησης Edge. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Αποστολή email ενεργοποίησης Edge.

  Η καρτέλα Επισκόπηση Edge (Edge Overview) σάς επιτρέπει να προβάλετε και να τροποποιήσετε τα ακόλουθα πεδία:

  Πίνακας 1. Καρτέλα Επισκόπηση Edge (Edge Overview)
  Επιλογή Περιγραφή
  Κατάσταση Edge
  Κατάσταση (Status) Εμφανίζει την κατάσταση του Edge:
  • Εκκρεμεί (Pending): Το Edge δεν έχει ενεργοποιηθεί.
  • Ενεργοποιήθηκε (Activated): Το Edge έχει ενεργοποιηθεί.
  • Επανενεργοποίηση σε εκκρεμότητα (Reactivation Pending): Ένα νέο ή αντικατασταθέν Edge μπορεί να ενεργοποιηθεί με την υπάρχουσα διαμόρφωση. Αυτή η κατάσταση δεν επηρεάζει τη λειτουργικότητα του Edge.
  Ενεργοποιήθηκε (Activated) Εμφανίζει την ημερομηνία και την ώρα ενεργοποίησης του Edge.
  Έκδοση λογισμικού (Software Version) Εμφανίζει την έκδοση λογισμικού και τον αριθμό δομής του Edge.
  Τοπικά διαπιστευτήρια (Local Credentials)

  Εμφανίζει τα διαπιστευτήρια για την τοπική διασύνδεση χρήστη. Αυτά τα διαπιστευτήρια χρησιμοποιούνται για την περιήγηση στο Edge τοπικά σε μια περίοδο λειτουργίας που βασίζεται στο Web για πρόσβαση σε μία από τις ενεργές διασυνδέσεις LAN. Τα τοπικά διαπιστευτήρια περιλαμβάνουν ένα προεπιλεγμένο όνομα χρήστη, 'admin' και έναν δημιουργημένο τυχαία κωδικό πρόσβασης.

  Κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση (Modify) για να ενημερώσετε τα διαπιστευτήρια σε επίπεδο Edge. Το τοπικό διαπιστευτήριο είναι το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που δημιουργείται τυχαία και απαιτείται για την περιήγηση στο Edge τοπικά σε μια περίοδο λειτουργίας που βασίζεται στο Web σε μία από τις ενεργές διασυνδέσεις LAN.

  Ιδιότητες
  Όνομα (Name) Εμφανίζει το όνομα του Edge.
  Περιγραφή (Description) Εμφανίζει την περιγραφή του Edge.
  Προσαρμοσμένες πληροφορίες (Custom Info) Εμφανίζει τις προσαρμοσμένες πληροφορίες που σχετίζονται με το Edge.
  Ενεργοποίηση προκαταρκτικών ειδοποιήσεων (Enable Pre-Notifications) Από προεπιλογή, αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη. Αυτό επιτρέπει την αποστολή ειδοποιήσεων προειδοποίησης για το Edge στους χειριστές. Οι χειριστές μπορούν να λαμβάνουν τις ειδοποιήσεις μέσω email, SMS ή παγιδεύσεων SNMP. Για να διαμορφώσετε τις ειδοποιήσεις, δείτε Διαμόρφωση ενημερώσεων. Μπορείτε επίσης να προβάλετε τις ειδοποιήσεις κάνοντας κλικ στην Παρακολούθηση (Monitor) > Ειδοποιήσεις (Alerts).
  Ενεργοποίηση προειδοποιήσεων (Enable Alerts) Από προεπιλογή, αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη. Αυτό επιτρέπει την αποστολή ειδοποιήσεων προειδοποίησης για το Edge στους πελάτες. Οι πελάτες μπορούν να λαμβάνουν τις ειδοποιήσεις μέσω email, SMS ή παγιδεύσεων SNMP. Για να διαμορφώσετε τις ειδοποιήσεις, δείτε Διαμόρφωση ενημερώσεων. Μπορείτε επίσης να προβάλετε τις ειδοποιήσεις κάνοντας κλικ στην Παρακολούθηση (Monitor) > Ειδοποιήσεις (Alerts).
  Λειτουργία ελέγχου ταυτότητας (Authentication Mode)

  Επιλέξτε τη λειτουργία ελέγχου ταυτότητας από το αναπτυσσόμενο μενού:

  • Πιστοποιητικό απενεργοποιημένο (Certificate Deactivated): Το Edge χρησιμοποιεί μια λειτουργία ελέγχου ταυτότητας με ήδη κοινόχρηστο κλειδί.
   Προειδοποίηση: Αυτή η λειτουργία δεν συνιστάται για αναπτύξεις πελατών.
  • Λήψη πιστοποιητικού (Certificate Acquire): Αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή και συνιστάται για όλες τις αναπτύξεις πελατών. Με τη λειτουργία Λήψη πιστοποιητικού (Certificate Acquire), τα πιστοποιητικά εκδίδονται κατά την ενεργοποίηση του Edge και ανανεώνονται αυτόματα. Το Orchestrator υποδεικνύει στο Edge να λάβει ένα πιστοποιητικό από την αρχή πιστοποίησης του SASE Orchestrator, δημιουργώντας ένα ζεύγος κλειδιών και στέλνοντας μια αίτηση υπογραφής πιστοποιητικού στο Orchestrator. Μόλις αποκτηθεί, το Edge χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό για έλεγχο ταυτότητας στο SASE Orchestrator και για τη δημιουργία διοχετεύσεων VCMP.
   Σημείωση: Μετά τη λήψη του πιστοποιητικού, η επιλογή μπορεί να ενημερωθεί σε Απαιτείται πιστοποιητικό (Certificate Required), εάν χρειάζεται.
  • Απαιτείται πιστοποιητικό (Certificate Required): Αυτή η λειτουργία είναι κατάλληλη μόνο για επιχειρήσεις πελατών που είναι «στατικές». Μια στατική επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση στην οποία δεν είναι πιθανό να αναπτυχθούν περισσότερα από μερικά νέα Edge και δεν αναμένονται νέες αλλαγές προσανατολισμένες στο PKI.
   Σημαντικό: Η λειτουργία Απαιτείται πιστοποιητικό (Certificate Required) δεν έχει πλεονεκτήματα ασφαλείας σε σχέση με τη λειτουργία Λήψη πιστοποιητικού (Certificate Acquire). Και οι δύο λειτουργίες είναι εξίσου ασφαλείς και ένας πελάτης που χρησιμοποιεί τη λειτουργία Απαιτείται πιστοποιητικό (Certificate Required) θα πρέπει να το κάνει μόνο για τους λόγους που περιγράφονται σε αυτήν την ενότητα.
   Η λειτουργία Απαιτείται πιστοποιητικό (Certificate Required) σημαίνει ότι δεν γίνονται αποδεκτοί παλμοί Edge χωρίς έγκυρο πιστοποιητικό.
   Προφύλαξη: Η χρήση αυτής της λειτουργίας μπορεί να προκαλέσει αποτυχίες στο Edge σε περιπτώσεις όπου ένας πελάτης δεν γνωρίζει αυτήν την αυστηρή επιβολή.
   Με αυτήν τη λειτουργία, το Edge χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό PKI. Οι χειριστές μπορούν να αλλάζουν το χρονικό περιθώριο ανανέωσης του πιστοποιητικού για τα Edge μέσω της επεξεργασίας των Ιδιοτήτων συστήματος του Orchestrator. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον χειριστή σας.
  Σημείωση: Όταν ανακαλείται ένα πιστοποιητικό Edge, το Edge απενεργοποιείται και πρέπει να εκτελέσετε ξανά τη διαδικασία ενεργοποίησης. Η τρέχουσα σχεδίαση QuickSec ελέγχει την εγκυρότητα της λίστας ανάκλησης πιστοποιητικών (CRL). Προκειμένου το CRL να επηρεάσει τη νέα σύνδεση που δημιουργήθηκε, η χρονική ισχύς του CRL πρέπει να συμφωνεί με την τρέχουσα ώρα των Edge. Για να το εφαρμόσετε αυτό, βεβαιωθείτε ότι ενημερώσατε σωστά την ώρα του Orchestrator ώστε να ταιριάζει με την ημερομηνία και την ώρα των Edge.
  Κρυπτογράφηση μυστικών κλειδιών συσκευής (Encrypt Device Secrets) Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση (Enable) για να επιτρέψετε στο Edge να κρυπτογραφεί τα ευαίσθητα δεδομένα σε όλες τις πλατφόρμες.
  Σημείωση: Για εκδόσεις 5.2.0 του Edge και νεότερες, πριν να απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε το Edge χρησιμοποιώντας απομακρυσμένες ενέργειες. Αυτό προκαλεί την επανεκκίνηση του Edge.
  Άδεια χρήσης (License) Επιλέξτε μια άδεια χρήσης Edge από τη διαθέσιμη λίστα. Η λίστα εμφανίζει τις άδειες χρήσης που έχουν αντιστοιχιστεί στην επιχείρηση από τον χειριστή.
  Πιστοποιητικά (Certificates) Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή (View) για να εμφανίσετε τις λεπτομέρειες του πιστοποιητικού. Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο με τις ακόλουθες επιλογές:
  • Προβολή πιστοποιητικού (View Certificate): Επιλέξτε το πιστοποιητικό που θα προβληθεί από την αναπτυσσόμενη λίστα.
  • Περίοδος ισχύος (Validity Period): Εμφανίζει την ημερομηνία και την ώρα έκδοσης και λήξης του επιλεγμένου πιστοποιητικού.
  • Εμφάνιση πιστοποιητικού (Show Certificate): Εμφανίζει το επιλεγμένο πιστοποιητικό. Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε αυτό το πιστοποιητικό στο πρόχειρο.
  • Για προχωρημένους (Advanced): Εμφανίζει το κοινό όνομα, την οργανισμού και τον σειριακό αριθμό της επιχείρησης στην οποία έχει αντιστοιχιστεί αυτό το πιστοποιητικό.
  • Ανάκληση (Revoke): Κάντε κλικ για να ανακαλέσετε το επιλεγμένο πιστοποιητικό.
  • Ανανέωση (Renew): Κάντε κλικ για να ανανεώσετε το πιστοποιητικό που έχει λήξει.
  • Κλείσιμο (Close): Κάντε κλικ για να κλείσετε το αναδυόμενο παράθυρο.
  Προφίλ
  Προφίλ (Profile) Εμφανίζει το προφίλ που έχει αντιστοιχιστεί στο Edge, μαζί με τις λεπτομέρειες διαμόρφωσης για τις Υπηρεσίες (Services) και τα Τμήματα (Segments).

  Μπορείτε να τροποποιήσετε το αντιστοιχισμένο προφίλ, επιλέγοντας ένα προφίλ από την αναπτυσσόμενη λίστα.

  Σημείωση: Κατά τη μετάβαση σε διαφορετικό προφίλ, οι διαμορφώσεις παράκαμψης Edge δεν τροποποιούνται.
  Σημείωση: Εξαιτίας της ενεργοποίησης προώθησης μέσω push, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα προφίλ προεργασίας Edge. Αυτό είναι ένα νέο Edge, το οποίο δεν διαμορφώνεται από ένα προφίλ παραγωγής. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο διαχειριστής επιχείρησης πρέπει να αντιστοιχίσει χειροκίνητα ένα προφίλ από την αναπτυσσόμενη λίστα.

  Κατά την εναλλαγή των προφίλ, ελέγξτε τη συμβατότητα μεταξύ ενός προφίλ χειριστή που έχει αντιστοιχιστεί από τον πελάτη και ενός προφίλ επιχείρησης που έχει αντιστοιχιστεί από Edge. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Πίνακας συμβατότητας.

  Επικοινωνία και τοποθεσία
  Όνομα τοπικής επαφής (Local Contact Name) Εμφανίζει το όνομα της τοπικής επαφής που σχετίζεται με το Edge.
  Διεύθυνση email τοπικής επαφής (Local Contact Email) Εμφανίζει τη διεύθυνση email της τοπικής επαφής που σχετίζεται με το Edge.
  Τηλέφωνο τοπικής επαφής (Local Contact Phone) Εμφανίζει τον αριθμό τηλεφώνου της τοπικής επαφής που σχετίζεται με το Edge.
  Τοποθεσία (Location) Εμφανίζει την υπάρχουσα τοποθεσία του Edge. Για να ενημερώσετε τα στοιχεία τοποθεσίας, κάντε κλικ στο στοιχείο Επεξεργασία θέσης (Edit Location).
  Διεύθυνση αποστολής (Shipping Address) Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Όπως παραπάνω (Same as above), εάν η διεύθυνση αποστολής σας είναι ίδια με την τοποθεσία του Edge. Διαφορετικά, πληκτρολογήστε το όνομα της επαφής αποστολής και ορίστε μια τοποθεσία.
  Επανενεργοποίηση RMA
  Μπορείτε να ξεκινήσετε ένα αίτημα επανενεργοποίησης RMA για να κάνετε τα εξής:
  • Αντικατάσταση Edge λόγω δυσλειτουργίας
  • Αναβάθμιση μοντέλου υλικού Edge
  Σημείωση: Αυτή η επιλογή αφορά μόνο για τα ενεργοποιημένα Edge.
  Επανενεργοποίηση (Request Reactivation) Κάντε κλικ για να δημιουργήσετε ένα νέο κλειδί ενεργοποίησης. Η κατάσταση του Edge αλλάζει σε λειτουργία Επανενεργοποίηση σε εκκρεμότητα (Reactivation Pending).
  Σημείωση: Το κλειδί επανενεργοποίησης ισχύει μόνο για έναν μήνα.
  Ακύρωση αιτήματος επανενεργοποίησης (Cancel Reactivation Request) Κάντε κλικ για να ακυρώσετε το αίτημα επανενεργοποίησης RMA. Όταν ακυρώνετε το αίτημα, η κατάσταση του Edge αλλάζει σε λειτουργία Ενεργοποιήθηκε (Activated).
  Αποστολή email ενεργοποίησης (Send Activation Email) Κάντε κλικ για να αποσταλεί ένα μήνυμα email με οδηγίες ενεργοποίησης στον υπεύθυνο επικοινωνίας τοποθεσίας. Αυτή η επιλογή δεν ενεργοποιεί το Edge, αλλά εκκινεί τη διαδικασία ενεργοποίησης. Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο με τις λεπτομέρειες του Email. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις οδηγίες και να στείλετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  Σειριακός αριθμός RMA Εμφανίζει τον σειριακό αριθμό του Edge που θα ενεργοποιηθεί. Προαιρετικά, μπορείτε να εισαγάγετε τον σειριακό αριθμό του Edge που θα ενεργοποιηθεί. Αυτό το Edge αντικαθιστά το τρέχον Edge σας, για το οποίο έχετε ζητήσει την επανενεργοποίηση RMA.
  Σημείωση: Αν ο σειριακός αριθμός και το μοντέλο Edge δεν αντιστοιχούν στο Edge που θα ενεργοποιηθεί, τότε η ενεργοποίηση αποτυγχάνει.
  Μοντέλο RMA (RMA Model) Εμφανίζει τον αριθμό μοντέλου του Edge που θα ενεργοποιηθεί. Αυτό το Edge αντικαθιστά το τρέχον Edge σας, για το οποίο έχετε ζητήσει την επανενεργοποίηση RMA.
  Σημείωση:
  • Σε περίπτωση που το αίτημα επανενεργοποίησης RMA περιέχει τον σειριακό αριθμό της συσκευής αντικατάστασης (προαιρετικό), τότε αυτός ο σειριακός αριθμός πρέπει να συμφωνεί με το τρέχον Edge, διαφορετικά η ενεργοποίηση αποτυγχάνει.
  • Αν ο σειριακός αριθμός και το μοντέλο Edge δεν αντιστοιχούν στο Edge που θα ενεργοποιηθεί, τότε η ενεργοποίηση αποτυγχάνει.
  • Εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα, εάν το επιλεγμένο μοντέλο RMA δεν είναι το ίδιο με το τρέχον μοντέλο Edge. Οι ειδικές ρυθμίσεις διαμόρφωσης του Edge και οι παρακάμψεις προφίλ καταργούνται κατά την επανενεργοποίηση, αλλά τα στατιστικά στοιχεία διατηρούνται. Συνιστάται να σημειώσετε τις ειδικές ρυθμίσεις διαμόρφωσης του Edge και, στη συνέχεια, να τις προσθέσετε ξανά στο Edge που μόλις αντικαταστάθηκε, αφού ενεργοποιηθεί ξανά.
  Ενημέρωση (Update) Κάντε κλικ για να ενημερώσετε τις λεπτομέρειες των χαρακτηριστικών RMA Edge.
  Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τον τρόπο έναρξης ενός αιτήματος επανενεργοποίησης RMA προς τον υπεύθυνο επικοινωνίας τοποθεσίας, ανατρέξτε στο θέμα Αποστολή email ενεργοποίησης Edge.
 5. Αφού τροποποιήσετε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Συντομεύσεις (Shortcuts), που είναι διαθέσιμη στην επάνω δεξιά γωνία, για να εκτελέσετε τις ακόλουθες δραστηριότητες:
  Επιλογή Περιγραφή
  Παρακολούθηση (Monitor) Μεταβαίνει στην καρτέλα Παρακολούθηση (Monitor) του επιλεγμένου Edge. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Παρακολούθηση Edge.
  Προβολή συμβάντων (View Events) Εμφανίζει τα συμβάντα που σχετίζονται με το επιλεγμένο Edge.
  Απομακρυσμένα διαγνωστικά (Remote Diagnostics) Παρέχει τη δυνατότητα εκτέλεσης των απομακρυσμένων διαγνωστικών ελέγχων για το επιλεγμένο Edge. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Εκτέλεση απομακρυσμένων διαγνωστικών.
  Δημιουργία διαγνωστικού πακέτου (Generate Diagnostic Bundle) Επιτρέπει τη δημιουργία διαγνωστικού πακέτου για το επιλεγμένο Edge. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Διαγνωστικά πακέτα για Edge.
  Απομακρυσμένες ενέργειες (Remote Actions) Επιτρέπει την εκτέλεση απομακρυσμένων ενεργειών για το επιλεγμένο Edge. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Απομακρυσμένες ενέργειες.
  Προβολή προφίλ (View Profile) Μεταβαίνει στη σελίδα του προφίλ που συσχετίζεται με το επιλεγμένο Edge.
  Προβολή πυλών (View Gateways) Εμφανίζει τις πύλες που είναι συνδεδεμένες με το επιλεγμένο Edge.
  Σημείωση: Μόνο οι χρήστες-χειριστές μπορούν να προβάλουν τις πύλες. Οι εταιρικοί χρήστες διαχείρησης δεν μπορούν να δουν τις πύλες όταν κάνουν κλικ σε αυτήν την επιλογή.

  Προσδιορισμός μοντέλου συσκευής

  Για να προσδιορίσετε ένα μοντέλο συσκευής, κάντε κλικ στο κάτω βέλος δίπλα στο όνομα της συσκευής. Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο, το οποίο εμφανίζει πληροφορίες για το Edge και το μοντέλο της συσκευής.
  Σημείωση: Η έκδοση 5.1.0 υποστηρίζει λειτουργίες για την ενημέρωση του υλικολογισμικού ως εξής:
  • Είδωλα υλικολογισμικού πλατφόρμας για μοντέλα συσκευών 6X0 Edge και μοντέλα συσκευών Edge 3X00 (3400/3800/3810)
  • Είδωλα υλικολογισμικού μόντεμ για 510-LTE (Edge 510LTE-AE, Edge 510LTE-AP) και 610-LTE (Edge 610LTE-AM, Edge 61LTE-RW)
  • Είδωλα εργοστασιακών ρυθμίσεων για όλες τις φυσικές συσκευές VMware SD-WAN Edge
  • Εάν το υλικολογισμικό πλατφόρμας ή/και του μόντεμ ενημερώθηκε, θα εμφανιστεί στην οθόνη πληροφοριών του Edge, όπως φαίνεται παρακάτω. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη λεπτομερειών Πληροφορίες Edge (Edge Info), επιλέξτε ένα Edge. Εμφανίζεται η οθόνη για το επιλεγμένο Edge. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εικονίδιο του βέλους προς τα κάτω δίπλα στο όνομα του Edge.

  Για την έκδοση 5.2, υποστηρίζεται η ενημέρωση του ειδώλου εργοστασιακών ρυθμίσεων και του υλικολογισμικού πλατφόρμας σε SD-WAN Edge υψηλής διαθεσιμότητας (HA). Εάν το είδωλο εργοστασιακών ρυθμίσεων ή/και το υλικολογισμικό πλατφόρμας σε υψηλή διαθεσιμότητα έχει ενημερωθεί, θα εμφανιστεί στην οθόνη πληροφοριών του Edge, όπως φαίνεται παρακάτω. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη πληροφοριών του Edge, κάντε κλικ στο εικονίδιο του βέλους προς τα κάτω δίπλα στο όνομα του Edge.

  .
  Σημείωση: Ένα μοντέλο Edge χωρίς WiFi θα περιέχει ένα «-n» στο τέλος του ονόματος του μοντέλου. Ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα.

Μπορείτε να τροποποιήσετε το αντιστοιχισμένο προφίλ, επιλέγοντας ένα προφίλ από το αναπτυσσόμενο μενού. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις παρακάτω σημειώσεις.

Σημείωση: Οι παρακάμψεις Edge είναι οι αλλαγές στις μεταβιβασθείσες διαμορφώσεις προφίλ σε επίπεδο Edge. Οι προσθήκες Edge είναι διαμορφώσεις που δεν περιλαμβάνονται στο προφίλ, αλλά προστίθενται στο επιλεγμένο Edge.
Σημείωση: Κατά τη μετάβαση σε διαφορετικό προφίλ, οι διαμορφώσεις παράκαμψης Edge δεν τροποποιούνται.
Σημείωση: Εξαιτίας της ενεργοποίησης προώθησης μέσω push, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα προφίλ προεργασίας Edge. Αυτό είναι ένα νέο Edge, το οποίο δεν διαμορφώνεται από ένα προφίλ παραγωγής. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο διαχειριστής επιχείρησης πρέπει να αντιστοιχίσει χειροκίνητα ένα προφίλ από την αναπτυσσόμενη λίστα.
Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα θέματα Διαμόρφωση συσκευής προφίλ και Διαμόρφωση παρακάμψεων Edge.

Κατά την εναλλαγή των προφίλ, ελέγξτε τη συμβατότητα μεταξύ ενός προφίλ χειριστή που έχει αντιστοιχιστεί από τον πελάτη και ενός προφίλ επιχείρησης που έχει αντιστοιχιστεί από Edge. Ανατρέξτε στον πίνακα στην παρακάτω ενότητα για να δείτε τον πίνακα συμβατότητας.

Πίνακας συμβατότητας

Τύπος προφίλ χειριστή πελάτη Τρέχον προφίλ επιχείρησης Edge (Current Edge Enterprise Profile) Επιλεγμένο προφίλ επιχείρησης Edge (Selected Edge Enterprise Profile) Αποτέλεσμα
Βάσει τμημάτων Βάσει τμημάτων Βάσει τμημάτων Καμία αλλαγή
Βάσει δικτύου Βάσει δικτύου Βάσει δικτύου Καμία αλλαγή
Βάσει τμημάτων Βάσει δικτύου Βάσει τμημάτων Η διαμόρφωση Edge μετατρέπεται σε διαμόρφωση βάσει τμημάτων. Ωστόσο, δεν παραδίδεται στο Edge, μέχρι το είδωλο λογισμικού Edge να ενημερωθεί στην έκδοση 3.0 ή μεταγενέστερη έκδοση.
Βάσει δικτύου Βάσει δικτύου Βάσει τμημάτων Η διαμόρφωση Edge μετατρέπεται σε διαμόρφωση βάσει τμημάτων. Ωστόσο, δεν παραδίδεται στο Edge, μέχρι το είδωλο λογισμικού Edge να ενημερωθεί στην έκδοση 3.0 ή μεταγενέστερη έκδοση.
Βάσει τμημάτων Βάσει δικτύου Βάσει δικτύου Το Edge δεν λαμβάνει την ενημέρωση ειδώλου.
Βάσει δικτύου Βάσει τμημάτων Βάσει τμημάτων Το Edge δεν λαμβάνει την ενημέρωση ειδώλου.