Το Gigabit Passive Optical Network (GPON) είναι ένα δίκτυο πρόσβασης από σημείο προς πολλαπλά σημεία που χρησιμοποιεί παθητικούς διαχωριστές σε ένα δίκτυο διανομής οπτικών ινών, επιτρέποντας σε μία μόνο ίνα τροφοδοσίας από τον πάροχο να εξυπηρετεί πολλά νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις. Το GPON υποστηρίζει υπηρεσίες triple-play, υψηλό εύρος ζώνης και μεγάλη εμβέλεια (έως και 20 χιλιόμετρα).

Το GPON έχει κατάντη χωρητικότητα 2.488 Gb/s και ανάντη χωρητικότητα 1.244 Gbps/s που μοιράζεται μεταξύ των χρηστών. Η κρυπτογράφηση χρησιμοποιείται για να διατηρεί τα δεδομένα κάθε χρήστη ιδιωτικά και ασφαλή. Υπάρχουν και άλλες τεχνολογίες που μπορούν να παρέχουν την τεχνολογία fiber to home. Ωστόσο, τα παθητικά οπτικά δίκτυα (PON) όπως το GPON θεωρούνται γενικά ο ισχυρότερος υποψήφιος για εκτεταμένες αναπτύξεις.

Υποστήριξη GPON

Το GPON υποστηρίζει τις ακόλουθες λειτουργίες για την κάλυψη των απαιτήσεων των ευρυζωνικών υπηρεσιών:
 • Μεγαλύτερη απόσταση μετάδοσης: Τα μέσα μετάδοσης οπτικών ινών καλύπτουν ακτίνα κάλυψης έως και 60 χλμ. στο επίπεδο πρόσβασης, επιλύοντας ζητήματα απόστασης μετάδοσης και εύρους ζώνης σε μια μετάδοση ζεύγους συστρεφόμενου καλωδίου.
 • Υψηλότερο εύρος ζώνης: Κάθε θύρα GPON μπορεί να υποστηρίξει μέγιστο ρυθμό μετάδοσης 2,5 Gbit/s προς την κατάντη κατεύθυνση και 1,25 Gbit/s ανάντη, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις χρήσης υπηρεσιών υψηλού εύρους ζώνης, όπως τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας (HDTV) και εξωτερική εκπομπή (OB).
 • Καλύτερη εμπειρία χρήστη στις πλήρεις υπηρεσίες: Ευέλικτα μέτρα QoS υποστηρίζουν τον έλεγχο της κυκλοφορίας με βάση τους χρήστες και τις υπηρεσίες χρήστη, εφαρμόζοντας διαφοροποιημένη παροχή υπηρεσιών για διαφορετικούς χρήστες.
 • Υψηλότερη χρήση πόρων με χαμηλότερο κόστος: Το GPON υποστηρίζει λόγο διαχωρισμού έως 1:128. Μια ίνα τροφοδότησης από την αίθουσα εξοπλισμού CO μπορεί να χωριστεί σε έως και 128 τελικές ίνες (drop fibers). Αυτό ελαχιστοποιεί τους πόρους ινών και το κόστος O&M.

Διαμόρφωση του GPON ONT από το SASE Orchestrator

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις διασύνδεσης SFP GPON μόνο για το SD-WAN Edge 610 ή τη συσκευή SD-WAN Edge 610-LTE μεταβαίνοντας στη σελίδα Διαμόρφωση > Προφίλ/Edge > Συσκευή > Συνδεσιμότητα > Διασυνδέσεις (Configure > Profiles/Edge > Device > Connectivity > Interfaces) στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης.

Κάντε κλικ στη διασύνδεση SFP στην οποία είναι συνδεδεμένη η συγκεκριμένη λειτουργική μονάδα GPON. Όταν το SFP είναι συνδεδεμένο, το όνομα της υποδοχής εμφανίζεται ως SFP1 και SFP2 στην περιοχή Διασυνδέσεις (Interfaces) του SASE Orchestrator.

Για να διαμορφώσετε το GPON ONT SFP σε επίπεδο προφίλ από το SASE Orchestrator:

 1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, μεταβείτε στις επιλογές Διαμόρφωση > Προφίλ > Συσκευή > Συνδεσιμότητα > Διασυνδέσεις (Configure > Profiles > Device > Connectivity > Interfaces)
 2. Επιλέξτε και αναπτύξτε ένα μοντέλο Edge (για παράδειγμα, SD-WAN Edge 610) για το οποίο θέλετε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις διασύνδεσης SFP GPON.
 3. Στη στήλη Διασύνδεση (Interface), κάντε κλικ στη σύνδεση διασύνδεσης SFP (για παράδειγμα SFP1) που θέλετε να διαμορφώσετε.

  Εμφανίζεται ο διάλογος Διασύνδεση SFP1 (Interface SFP1) για την επιλεγμένη συσκευή SD-WAN Edge.

  Σημείωση: Τα ακόλουθα βήματα περιγράφουν μόνο τη διαμόρφωση SFP. Για μια περιγραφή των άλλων πεδίων στην επιλεγμένη συσκευή SD-WAN Edge, ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση ρυθμίσεων διασύνδεσης για προφίλ.
 4. Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις GPON στο παράθυρο διαλόγου Διασύνδεση SFP1 (Interface SFP1), μετακινηθείτε προς τα κάτω στην περιοχή Ρυθμίσεις SFP (SFP Settings).
 5. Από το αναπτυσσόμενο μενού Μονάδα SFP (SFP Module), επιλέξτε GPON.

 6. Στην περιοχή Ρυθμίσεις GPON (GPON Settings), διαμορφώστε τα εξής:
  • Λειτουργία αναγνωριστικού τοποθεσίας συνδρομητή (Subscriber Location ID Mode) - Εισαγάγετε τη λειτουργία αναγνωριστικού τοποθεσίας συνδρομητή. Το αναγνωριστικό τοποθεσίας συνδρομητή μπορεί να έχει έως και 10 χαρακτήρες ASCII ή έως 20 δεκαεξαδικούς αριθμούς. Η λειτουργία αναγνωριστικού τοποθεσίας συνδρομητή ASCII επιτρέπει έως και 10 χαρακτήρες ASCII. Η λειτουργία αναγνωριστικού τοποθεσίας συνδρομητή HEX επιτρέπει έως και 20 δεκαεξαδικούς χαρακτήρες.
  • Αναγνωριστικό τοποθεσίας συνδρομητή (Subscriber Location ID) - Εισαγάγετε το αναγνωριστικό τοποθεσίας συνδρομητή.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση (Save) για να αποθηκεύσετε τη διαμόρφωση.
 8. Σε επίπεδο Edge, μπορείτε να παρακάμψετε τις ρυθμίσεις διασύνδεσης SFP για το SD-WAN Edge 610 ή τη συσκευή SD-WAN Edge 610-LTE μεταβαίνοντας στη σελίδα Διαμόρφωση > Edge > Συσκευή > Συνδεσιμότητα > Διασυνδέσεις (Configure > Edges > Device > Connectivity > Interfaces).

Αντιμετώπιση προβλημάτων ρυθμίσεων GPON

Ο διαγνωστικός έλεγχος GPON είναι διαθέσιμος μόνο για συσκευές 6X0. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων VMware SD-WAN που δημοσιεύθηκε στη διεύθυνση https://docs.vmware.com/gr/VMware-SD-WAN/index.html.