Αυτή η ενότητα περιγράφει λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τον τρόπο επαλήθευσης του Accelerated Networking.

Για να επαληθεύσετε ότι το Accelerated Networking είναι ενεργοποιημένο στο Edge, συνδεθείτε στην εικονική μηχανή Edge (VM) και εκτελέστε την εντολή "lspci" από τη γραμμή εντολών όπως περιγράφεται παρακάτω.

edge:b1-edge1:~# lspci

0000:00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 440BX/ZX/DX - 82443BX/ZX/DX Host bridge (AGP disabled) (rev 03)

0000:00:07.0 ISA bridge: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ISA (rev 01)

0000:00:07.1 IDE interface: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 IDE (rev 01)

0000:00:07.3 Bridge: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI (rev 02)

0000:00:08.0 VGA compatible controller: Microsoft Corporation Hyper-V virtual VGA

0fcd:00:02.0 Ethernet controller: Mellanox Technologies MT27710 Family [ConnectX-4 Lx Virtual Function] (rev 80)

8f67:00:02.0 Ethernet controller: Mellanox Technologies MT27710 Family [ConnectX-4 Lx Virtual Function] (rev 80)

9b19:00:02.0 Ethernet controller: Mellanox Technologies MT27710 Family [ConnectX-4 Lx Virtual Function] (rev 80)

9b46:00:02.0 Ethernet controller: Mellanox Technologies MT27710 Family [ConnectX-4 Lx Virtual Function] (rev 80)

Αυτή η δυνατότητα δεν υποστηρίζει το Mellanox ConnectX-3 καθώς δεν τη διαχειρίζεται το πρόγραμμα οδήγησης mlx5_core. Εάν στο Edge VM έχουν εκχωρηθεί οι κάρτες διασύνδεσης δικτύου (NIC) ConnectX-3 από την Azure, το Edge θα συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρεται σήμερα χωρίς την υποστήριξη του Accelerated Networking.