Η υποστήριξη του Azure Accelerated Networking είναι διαθέσιμη για εικονικά Edge στην έκδοση 5.4. Αυτό το έγγραφο παρέχει λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης, απενεργοποίησης και επαλήθευσης του Accelerated Networking για τα εικονικά Edge καθώς και την παροχή υποστήριξης και λεπτομερειών εξυπηρέτησης κεντρικού υπολογιστή.

Το Accelerated Networking είναι η υλοποίηση της εικονικοποίησης εισόδου/εξόδου μονής ρίζας (SR-IOV) από το Azure. Πρόκειται για ένα πρότυπο που επιτρέπει σε μια φυσική συσκευή PCIE να εμφανίζεται ως πολλαπλές εικονικές συσκευές (εικονικές λειτουργίες). Όταν είναι ενεργοποιημένο το Accelerated Networking σε μια διασύνδεση ενός VMware SD-WAN Edge στο Azure, η υποστήριξη SR-IOV για κάρτες διασύνδεσης δικτύου (NIC) Mellanox ConnectX-4 και ConnectX-5 ενεργοποιείται αυτόματα στην εικονική μηχανή (VM) Edge.

Σημείωση: Η υποστήριξη SR-IOV για κάρτες διασύνδεσης δικτύου Mellanox ConnectX-4 και ConnectX-5 είναι διαθέσιμη μόνο για το VMware SD-WAN Edge στο Azure στην έκδοση 5.4.