Διατίθεται υποστήριξη για τη μονάδα xDSL SFP. Είναι ένα άκρως ενσωματωμένο γεφυρωμένο μόντεμ SFP, το οποίο παρέχει διασύνδεση συμβατή με SFP με δυνατότητα σύνδεσης για την αναβάθμιση των υπαρχουσών συσκευών DSL IAD ή Κεντρικής πύλης σε υπηρεσίες υψηλότερου εύρους ζώνης.

Η διαμόρφωση του DSL περιλαμβάνει επιλογές για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων ADSL και VDSL. Δείτε τη Διαμόρφωση ρυθμίσεων ADSL και VDSL (Configure ADSL and VDSL Settings) για περισσότερες πληροφορίες.

Αντιμετώπιση προβλημάτων Ρυθμίσεων DSL

Διαγνωστικός έλεγχος κατάστασης DSL (DSL Status Diagnostic Test): Το διαγνωστικό τεστ DSL είναι διαθέσιμο μόνο για συσκευές 610. Στην έκδοση 4.3, το τεστ είναι επίσης διαθέσιμο για τις συσκευές 620, 640 και 680. Η εκτέλεση αυτού του τεστ θα δείξει την κατάσταση DSL, η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες όπως Λειτουργία (Τυπική ή DSL), Προφίλ, Λειτουργία xDSL κ.λπ. όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.