Η λειτουργική μονάδα xDSL SFP μπορεί να συνδεθεί είτε στο SD-WAN Edge 610, είτε στην υποδοχή SFP της συσκευής SD-WAN Edge 610-LTE και να χρησιμοποιηθεί σε λειτουργία ADSL2+/VDSL2. Αυτή η λειτουργική μονάδα πρέπει να αγοραστεί από τον χρήστη.

Σημείωση: Η διαμόρφωση του DSL είναι διαθέσιμη μόνο για τις συσκευές 610, 610-LTE, 620, 640 και 680.

Διαμόρφωση SFP

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις διασυνδέσεις SFP μόνο για το SD-WAN Edge 610 ή τη συσκευή SD-WAN Edge 610-LTE μεταβαίνοντας στη σελίδα Διαμόρφωση > Προφίλ/Edge > Συσκευή > Συνδεσιμότητα > Διασυνδέσεις (Configure > Profiles/Edge > Device > Connectivity > Interfaces) στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης.

Κάντε κλικ στη διασύνδεση SFP στην οποία είναι συνδεδεμένη η συγκεκριμένη λειτουργική μονάδα DSL. Όταν το SFP είναι συνδεδεμένο, το όνομα της υποδοχής εμφανίζεται ως SFP1 και SFP2 κάτω από τη στήλη Διασύνδεση (Interface), όπως φαίνεται στο παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης.

Για να διαμορφώσετε το SFP σε επίπεδο προφίλ:

 1. Στην υπηρεσία SD-WANτης πύλης επιχείρησης, μεταβείτε στη σελίδα Διαμόρφωση > Προφίλ > Συσκευή > Συνδεσιμότητα > Διασυνδέσεις (Configure > Profiles > Device > Connectivity > Interfaces).
 2. Κάντε κλικ και αναπτύξτε ένα μοντέλο Edge (για παράδειγμα, SD-WAN Edge 610) για το οποίο θέλετε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις διασύνδεσης SFP DSL.
 3. Στη στήλη Διασύνδεση (Interface), κάντε κλικ στη σύνδεση διασύνδεσης SFP (για παράδειγμα SFP1) που θέλετε να διαμορφώσετε.
  Εμφανίζεται ο διάλογος Διασύνδεση SFP1 (Interface SFP1) για την επιλεγμένη συσκευή SD-WAN Edge.
  Σημείωση: Τα ακόλουθα βήματα περιγράφουν μόνο τη διαμόρφωση SFP. Για μια περιγραφή των άλλων πεδίων στην επιλεγμένη συσκευή SD-WAN Edge, ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση ρυθμίσεων διασύνδεσης για προφίλ.
 4. Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις DSL στο παράθυρο διαλόγου Διασύνδεση SFP1 (Interface SFP1), μετακινηθείτε προς τα κάτω στην περιοχή Ρυθμίσεις SFP (SFP Settings).
 5. Από το αναπτυσσόμενο μενού Μονάδα SFP (SFP Module), επιλέξτε DSL.

 6. Στην περιοχή Ρυθμίσεις DSL (DSL Settings), διαμορφώστε τα εξής:
  Επιλογή Περιγραφή
  Μονάδα SFP (SFP Module) Είναι διαθέσιμες τρεις μονάδες SFP: Τυπική (Standard), GPON και DSL Από προεπιλογή, είναι επιλεγμένη μονάδα «Τυπική». Μπορείτε να επιλέξετε DSL ως λειτουργική μονάδα για να χρησιμοποιήσετε τη θύρα SFP με υπηρεσίες υψηλότερου εύρους ζώνης.
  Ρυθμίσεις DSL (DSL Settings) Η επιλογή της διαμόρφωσης των ρυθμίσεων της Ψηφιακής γραμμής συνδρομητή (DSL) είναι διαθέσιμη όταν επιλέγετε τη λειτουργική μονάδα SFP ως DSL.
  Λειτουργία DSL (DSL Mode): VDSL2 Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Η τεχνολογία ψηφιακής συνδρομητικής γραμμής (VDSL) με πολύ υψηλό ρυθμό bit παρέχει ταχύτερη μετάδοση δεδομένων. Οι γραμμές VDSL συνδέουν δίκτυα παροχής υπηρεσιών και τοποθεσίες πελατών για να παρέχουν εφαρμογές υψηλού εύρους ζώνης σε μία μόνο σύνδεση.

  Όταν επιλέγετε VDSL2, επιλέξτε Προφίλ (Profile) από την αναπτυσσόμενη λίστα. Το Προφίλ είναι μια λίστα προδιαμορφωμένων ρυθμίσεων VDSL2. Υποστηρίζονται τα ακόλουθα προφίλ: 17a και 30a.

  Λειτουργία DSL (DSL Mode): ADSL2/2+ Η τεχνολογία ασύμμετρης ψηφιακής συνδρομητικής γραμμής (ADSL) ανήκει στην οικογένεια xDSL και χρησιμοποιείται για τη μεταφορά δεδομένων υψηλού εύρους ζώνης. Το ADSL2 βελτιώνει τον ρυθμό δεδομένων και την απόδοση προσέγγισης, τον διαγνωστικό έλεγχο, τη λειτουργία αναμονής και τη διαλειτουργικότητα των μόντεμ ADSL. Το ADSL2+ διπλασιάζει το πιθανό κατάντη εύρος ζώνης δεδομένων.

  Αν επιλέξετε ADSL2/2+, διαμορφώστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

  • PVC – Ένα μόνιμο εικονικό κύκλωμα (PVC) είναι μια λογική σύνδεση που ορίζεται από το λογισμικό σε ένα δίκτυο, όπως ένα δίκτυο αναμετάδοσης πλαισίων. Επιλέξτε έναν αριθμό PVC από την αναπτυσσόμενη λίστα. Η σειρά είναι από 0 έως 7.
  • VPI – Το Αναγνωριστικό εικονικής διαδρομής (VPI) χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της διαδρομής για τη δρομολόγηση του πακέτου πληροφοριών. Εισαγάγετε τον αριθμό VPI, που κυμαίνεται από 0 έως 255.
  • VCI – Αναγνωριστικό εικονικού καναλιού (VCI) ορίζει το σταθερό κανάλι στο οποίο πρέπει να αποσταλεί το πακέτο πληροφοριών. Εισαγάγετε τον αριθμό VCI, που κυμαίνεται από 35 έως 65535.
  • PVC VLAN – Ρυθμίστε ένα VLAN για να εκτελέσετε τα PVCs στη λειτουργική μονάδα ATM. Εισαγάγετε το αναγνωριστικό VLAN, που κυμαίνεται από 1 έως 4094.
  • VLAN TX – Ανάντη αναγνωριστικό τοποθέτησης ετικετών VLAN. Οι υποστηριζόμενες τιμές είναι 1-4094.
  • VLAN RX – Κατάντη αναγνωριστικό τοποθέτησης ετικετών VLAN, υποστηριζόμενες τιμές 1-4094.
  • VLAN TX OP – Λειτουργία προς εκτέλεση για το ανάντη PVC VLAN. Οι υποστηριζόμενες τιμές είναι 0-2.
  • VLAN RX OP – Λειτουργία για εκτέλεση του κατάντη PVC VLAN, υποστηριζόμενες τιμές 0-2.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση (Save) για να αποθηκεύσετε τη διαμόρφωση.
 8. Σε επίπεδο Edge, μπορείτε να παρακάμψετε τις ρυθμίσεις διασύνδεσης SFP για το SD-WAN Edge 610 ή τη συσκευή SD-WAN Edge 610-LTE μεταβαίνοντας στη σελίδα Διαμόρφωση > Edge > Συσκευή > Συνδεσιμότητα > Διασυνδέσεις (Configure > Edges > Device > Connectivity > Interfaces).