Περιγράφει λεπτομέρειες σχετικά με συμβάντα επιχείρησης και χειριστή του Orchestrator που σχετίζονται με τις βελτιωμένες υπηρεσίες τείχους προστασίας (EFS).

Συμβάντα EFS σε επίπεδο επιχείρησης

ΣΥΜΒΑΝ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ORCHESTRATOR ΩΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΟΤΑΝ ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

MGD_ATPUP_INVALID_IDPS_SIGNATURE

MGD_ATPUP_INVALID_IDPS_SIGNATURE

ΣΦΑΛΜΑ

SD-WAN Edge (MGD)

Δημιουργείται όταν υπάρχει ένα μη έγκυρο πακέτο suricata.

5.2

MGD_ATPUP_DOWNLOAD_IDPS_SIGNATURE_FAILED

MGD_ATPUP_DOWNLOAD_IDPS_SIGNATURE_FAILED

ΣΦΑΛΜΑ

SD-WAN Edge (MGD)

Δημιουργείται όταν αποτυγχάνει η λήψη του πακέτου suricata.

5.2

MGD_ATPUP_DECRYPT_IDPS_SIGNATURE_FAILED

MGD_ATPUP_DECRYPT_IDPS_SIGNATURE_FAILED

ΣΦΑΛΜΑ

SD-WAN Edge (MGD) Δημιουργείται όταν αποτυγχάνει η αποσυμπίεση του πακέτου suricata. 5.2

MGD_ATPUP_APPLY_IDPS_SIGNATURE_FAILED

MGD_ATPUP_APPLY_IDPS_SIGNATURE_FAILED

ΣΦΑΛΜΑ

SD-WAN Edge (MGD)

Δημιουργείται λόγω σφάλματος στην εφαρμογή αρχείων Suricata.

5.2

MGD_ATPUP_APPLY_IDPS_SIGNATURE_SUCCEEDED

MGD_ATPUP_APPLY_IDPS_SIGNATURE_SUCCEEDED

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SD-WAN Edge (MGD)

Δημιουργείται όταν εφαρμόζονται με επιτυχία τα αρχεία suricata.

5.2

MGD_ATPUP_STANDBY_UPDATE_START

MGD_ATPUP_STANDBY_UPDATE_START

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SD-WAN Edge (MGD)

Δημιουργείται όταν ξεκινά η ενημέρωση της λειτουργίας αναμονής HA με τη νέα έκδοση υπογραφής IDPS EFS.

5.2

MGD_ATPUP_STANDBY_UPDATE_FAILED

MGD_ATPUP_STANDBY_UPDATE_FAILED

ΣΦΑΛΜΑ SD-WAN Edge (MGD)

Δημιουργείται όταν αποτυγχάνει η ενημέρωση της λειτουργίας αναμονής HA με τη νέα έκδοση υπογραφής IDP EFS.

5.2

MGD_ATPUP_STANDBY_UPDATED

MGD_ATPUP_STANDBY_UPDATED

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SD-WAN Edge (MGD)

Δημιουργείται όταν εφαρμόζεται με επιτυχία η ενημέρωση της λειτουργίας αναμονής HA με τη νέα έκδοση υπογραφής IDPS EFS.

5.2

Συμβάντα EFS σε επίπεδο χειριστή

ΣΥΜΒΑΝ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ORCHESTRATOR ΩΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΟΤΑΝ ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
IDPS_SIGNATURE_VCO_VERSION_CHECK_FAIL Η υποβολή ερωτημάτων για την υπάρχουσα έκδοση υπογραφής από την τοπική DB απέτυχε ΣΦΑΛΜΑ SASE Orchestrator Όταν η εργασία σταθμοσκόπησης backend του SASE Orchestrator δεν καταφέρνει να ανακτήσει την υπάρχουσα έκδοση υπογραφής suricata από την τοπική βάση δεδομένων του Orchestrator. 5.2.0
IDPS_SIGNATURE_GSM_VERSION_CHECK_FAIL Η υποβολή ερωτημάτων για μεταδεδομένα υπογραφής από το GSM απέτυχε ΣΦΑΛΜΑ SASE Orchestrator Όταν η εργασία σταθμοσκόπησης backend του SASE Orchestrator δεν καταφέρνει να ανακτήσει τα υπάρχοντα μεταδεδομένα υπογραφής suricata (που περιλαμβάνουν την έκδοση υπογραφής) από το GSM. 5.2.0
IDPS_SIGNATURE_SKIP_DOWNLOAD_NO_UPDATE Παράλειψη λήψης υπογραφής λόγω μη αλλαγής στην έκδοση υπογραφής ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator Όταν η εργασία σταθμοσκόπησης backend του SASE Orchestrator παραλείπει τη λήψη του αρχείου υπογραφής suricata, επειδή δεν έγινε καμία αλλαγή στην έκδοση αρχείου υπογραφής suricata. 5.2.0
IDPS_SIGNATURE_STORE_FAILURE_NO_PATH Δεν έχει οριστεί διαδρομή Filestore για αποθήκευση του αρχείου υπογραφής ΣΦΑΛΜΑ SASE Orchestrator Όταν η εργασία σταθμοσκόπησης backend του SASE Orchestrator δεν καταφέρνει να αποθηκεύσει το αρχείο υπογραφής suricata, επειδή δεν έχει οριστεί διαδρομή χώρου αποθήκευσης αρχείων. 5.2.0
IDPS_SIGNATURE_DOWNLOAD_SUCCESS Η λήψη του αρχείου υπογραφής από το GSM ήταν επιτυχής ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator Όταν η εργασία σταθμοσκόπησης backend του SASE Orchestrator ολοκληρώνει με επιτυχία τη λήψη του αρχείου υπογραφής suricata από το GSM. 5.2.0
IDPS_SIGNATURE_DOWNLOAD_FAILURE Η λήψη του αρχείου υπογραφής από το GSM απέτυχε ΣΦΑΛΜΑ SASE Orchestrator Όταν η εργασία σταθμοσκόπησης backend του SASE Orchestrator δεν καταφέρνει να κάνει λήψη του αρχείου υπογραφής suricata από το GSM. 5.2.0
IDPS_SIGNATURE_STORE_SUCCESS Το αρχείο υπογραφής αποθηκεύτηκε με επιτυχία στο filestore ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator Όταν η εργασία σταθμοσκόπησης backend του SASE Orchestrator αποθηκεύει με επιτυχία το αρχείο υπογραφής suricata στον τοπικό χώρο αποθήκευσης αρχείων. 5.2.0
IDPS_SIGNATURE_STORE_SIGNATURE_FAILURE Απέτυχε η αποθήκευση του αρχείου υπογραφής στο filestore ΣΦΑΛΜΑ SASE Orchestrator Όταν η εργασία σταθμοσκόπησης backend του SASE Orchestrator δεν καταφέρνει να αποθηκεύσει το αρχείο υπογραφής suricata στον τοπικό χώρο αποθήκευσης αρχείων. 5.2.0
IDPS_SIGNATURE_METADATA_INSERT_SUCCESS Τα μεταδεδομένα του αρχείου υπογραφής προστέθηκαν με επιτυχία στην τοπική DB ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SASE Orchestrator Όταν η εργασία σταθμοσκόπησης backend του SASE Orchestrator προσθέτει με επιτυχία μεταδεδομένα του αρχείου υπογραφής suricata στην τοπική βάση δεδομένων. 5.2.0
IDPS_SIGNATURE_METADATA_INSERT_FAILURE Αποτυχία προσθήκης μεταδεδομένων του αρχείου υπογραφής στην τοπική βάση δεδομένων ΣΦΑΛΜΑ SASE Orchestrator Όταν η εργασία σταθμοσκόπησης backend του SASE Orchestrator δεν καταφέρνει να προσθέσει μεταδεδομένα του αρχείου υπογραφής suricata στην τοπική βάση δεδομένων. 5.2.0