Μετά την εγκατάσταση του SASE Orchestrator, είναι διαθέσιμο ένα προεπιλεγμένο προφίλ. Εάν απαιτείται, μπορείτε να δημιουργήσετε πρόσθετα προφίλ.

Για να δημιουργήσετε ένα προφίλ, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα:

Διαδικασία

  1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, κάντε κλικ στην καρτέλα Διαμόρφωση (Configure).
  2. Από το αριστερό μενού, επιλέξτε Προφίλ (Profiles). Θα εμφανιστεί η σελίδα Προφίλ (Profiles).
  3. Στη σελίδα Προφίλ (Profiles), κάντε κλικ στην επιλογή Νέο προφίλ (New Profile).
  4. Εισαγάγετε ένα όνομα και μια περιγραφή για το νέο προφίλ και κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία (Create).
  5. Ανοίγει η καρτέλα Συσκευή (Device), η οποία παρέχει επιλογές για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων προφίλ. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Διαμόρφωση ρυθμίσεων προφίλ.