Το multicast παρέχει έναν αποτελεσματικό τρόπο αποστολής δεδομένων σε ένα ενδιαφερόμενο σύνολο παραληπτών σε ένα μόνο αντίγραφο δεδομένων από την προέλευση, επιτρέποντας στους ενδιάμεσους δρομολογητές multicast στο δίκτυο να αντιγράφουν πακέτα για να φτάσουν σε πολλούς παραλήπτες με βάση μια συνδρομή ομάδας.

Οι υπολογιστές-πελάτες multicast χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο διαχείρισης ομάδας Internet (IGMP) για να μεταδώσουν πληροφορίες μελών από κεντρικούς υπολογιστές σε δρομολογητές με ενεργοποιημένη το multicast και το PIM για να μεταδώσουν πληροφορίες μελών ομάδας σε διακομιστές multicast μέσω δρομολογητών multicast.

διαμόρφωση-προφίλ-συσκευή-multicast-τοπολογία

Η υποστήριξη multicast περιλαμβάνει:

 • Υποστήριξη multicast τόσο σε overlay όσο και σε underlay
 • Multicast ανεξαρτήτως πρωτοκόλλου - Λειτουργία sparse (PIM-SM) σε SD-WAN Edge
 • Πρωτόκολλο διαχείρισης ομάδας Internet (IGMP) έκδοση 2 σε SD-WAN Edge
 • Διαμόρφωση στατικού σημείου συνάντησης (RP), όπου το RP είναι ενεργοποιημένο σε δρομολογητή τρίτου.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να διαμορφώσετε το multicast σε παγκόσμιο επίπεδο και σε επίπεδο διασύνδεσης. Εάν απαιτείται, μπορείτε να αντικαταστήσετε τις ρυθμίσεις παραμέτρων multicast σε επίπεδο Edge.

Διαμόρφωση multicast για προφίλ

Για διαμορφώσετε το multicast σε παγκόσμιο επίπεδο:

 1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, μεταβείτε στις επιλογές Διαμόρφωση > Προφίλ (Configure > Profiles). Η σελίδα Προφίλ (Profiles) εμφανίζει τα υπάρχοντα Προφίλ.
 2. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς ένα Προφίλ ή κάντε κλικ στη σύνδεση Προβολή (View) στη στήλη Συσκευή (Device) του Προφίλ. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ένα προφίλ και να κάνετε κλικ στην Τροποποίηση (Modify) για να διαμορφώσετε το προφίλ. Οι επιλογές διαμόρφωσης για το επιλεγμένο Προφίλ εμφανίζονται στην καρτέλα Συσκευή (Device).
 3. Κάντε κύλιση προς τα κάτω στην κατηγορία Δρομολόγηση και NAT (Routing & NAT) και αναπτύξτε την περιοχή Multicast.
 4. Ενεργοποιήστε το κουμπί εναλλαγής για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα multicast.
  Σημείωση: Πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μία ομάδα RP όταν είναι ενεργοποιημένο το multicast.

  Η επιλογή RP έχει οριστεί σε Στατική (Static) από προεπιλογή.

 5. Διαμορφώστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις multicast:
  Ρύθμιση multicast Περιγραφή
  Επιλογή RP (RP Selection) Στατικός (Static) είναι ο προεπιλεγμένος και υποστηριζόμενος μηχανισμός.
  Διεύθυνση RP (RP Address) Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP της συσκευής, η οποία είναι ο επεξεργαστής διαδρομής για μια ομάδα multicast.
  Ομάδα πολλαπλής διανομής (Multicast Group) Εισαγάγετε μια περιοχή διευθύνσεων IP και αριθμών θυρών που ορίζουν μια ομάδα multicast. Μόλις η συσκευή κεντρικού υπολογιστή γίνει μέλος της ομάδας multicast, μπορεί να λάβει τυχόν πακέτα δεδομένων που αποστέλλονται στην ομάδα που ορίζεται από τη διεύθυνση IP και τον αριθμό θύρας.
  Ενεργοποίηση PIM σε overlay (Enable PIM on Overlay) Ενεργοποιήστε τα ομότιμα στοιχεία PIM στο SD-WAN Overlay. Για παράδειγμα, όταν ενεργοποιούνται τόσο σε SD-WAN Edge διακλαδώσεων όσο και σε SD-WAN Edge διανομέα, σχηματίζουν έναν ομότιμο PIM. Από προεπιλογή, η διεύθυνση IP προέλευσης για overlay προέρχεται από οποιεσδήποτε διασυνδέσεις μεταγωγής (εφόσον υπάρχουν) ή από μια δρομολογημένη διασύνδεση στατικού τύπου με απενεργοποιημένο WAN Overlay. Μπορείτε να επιλέξετε να αλλάξετε τη διεύθυνση IP προέλευσης καθορίζοντας Διεύθυνση IP προέλευσης (Source IP Address), η οποία θα είναι μια εικονική διεύθυνση και θα διαφημίζεται αυτόματα πάνω από το overlay.
  Χρονοδιακόπτες PIM (PIM Timers) Στην περιοχή ρυθμίσεις Ρυθμίσεις για προχωρημένους (Advanced Settings), διαμορφώστε τις λεπτομέρειες των χρονοδιακοπτών PIM, εάν χρειάζεται:
  • Διάστημα αποστολής μηνυμάτων join/prune (Join Prune Send Interval) - Ο χρονοδιακόπτης διαστήματος join/prune. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 60 δευτερόλεπτα. Το επιτρεπόμενο εύρος είναι 60 έως 600.
  • Keep Alive Timer - Χρονόμετρο PIM διατήρησης εν ενεργεία. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 60 δευτερόλεπτα. Το επιτρεπόμενο εύρος είναι 31 έως 60000.

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους multicast σε επίπεδο διασύνδεσης, ανατρέξτε στην ενότητα: Διαμόρφωση ρυθμίσεων διασύνδεσης για προφίλ.