Περιγράφει τον τρόπο δημιουργίας ενός εικονικού δικτύου στο Azure.

Για να δημιουργήσετε ένα εικονικό δίκτυο στο Azure:

Προϋποθέσεις

 • Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε μια συνδρομή Azure. Εάν όχι, δημιουργήστε έναν δωρεάν λογαριασμό.

Διαδικασία

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Microsoft Azure.
  Εμφανίζεται η αρχική οθόνη Microsoft Azure.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Όλες οι υπηρεσίες (All Services) και αναζητήστε το στοιχείο Εικονικά δίκτυα (Virtual networks).
 3. Επιλέξτε Εικονικά δίκτυα (Virtual networks) και κάντε κλικ στην επιλογή +Προσθήκη (+Add).
  Εμφανίζεται η οθόνη Δημιουργία εικονικού δικτύου (Create virtual network).
 4. Στο πλαίσιο κειμένου Όνομα (Name), εισαγάγετε το μοναδικό όνομα για το εικονικό σας δίκτυο.
 5. Στο πλαίσιο κειμένου Χώρος διευθύνσεων (Address space), εισαγάγετε το εύρος διευθύνσεων για το εικονικό δίκτυο στη σημειογραφία Classless inter-domain routing (CIDR).
 6. Από το αναπτυσσόμενο μενού Συνδρομή (Subscription), επιλέξτε τη συνδρομή σας Microsoft Azure.
 7. Από το αναπτυσσόμενο μενού Ομάδα πόρων (Resource group), επιλέξτε την ομάδα πόρων σας για να προσθέσετε το εικονικό δίκτυο.
 8. Από το αναπτυσσόμενο μενού Τοποθεσία (Location), επιλέξτε την τοποθεσία όπου θα βρίσκεται το εικονικό δίκτυο.
 9. Στην περιοχή Υποδίκτυο (Subnet), εισαγάγετε το όνομα και το εύρος διευθύνσεων για το υποδίκτυο.
  Μην κάνετε αλλαγές στις άλλες προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της προστασίας DDoS, των τελικών σημείων υπηρεσίας και του τείχους προστασίας.
 10. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία (Create).

Αποτελέσματα

Δημιουργείται ένα εικονικό δίκτυο και εμφανίζεται στον πίνακα εργαλείων της πύλης Azure.

Επόμενες ενέργειες

Δημιουργήστε εικονική σύνδεση μεταξύ διανομέων και εικονικών δικτύων (VNet). Για τα βήματα, δείτε Δημιουργία εικονικής σύνδεσης μεταξύ VNet και διανομέα.