Αυτή η δυνατότητα σάς επιτρέπει να αυτοματοποιήσετε τη διαδικασία εναλλαγής SIM LTE σε περίπτωση αποτυχίας πρωτεύουσας σύνδεσης LTE. Μπορείτε να διαμορφώσετε το Edge ώστε να εντοπίζει αυτόματα την αποτυχία πρωτεύουσας σύνδεσης LTE και, ως εκ τούτου, να ξεκινήσετε τη διαδικασία δημιουργίας της δευτερεύουσας σύνδεσης LTE. Όταν ενεργοποιηθεί η δυνατότητα Αυτόματη μετάβαση (Automatic Switchover) και, για κάποιο λόγο, η δευτερεύουσα σύνδεση LTE είναι επίσης ανενεργή, το Edge προσπαθεί να δημιουργήσει ξανά τη σύνδεση με την πρωτεύουσα σύνδεση. Αυτή η διεργασία συνεχίζεται μέχρι το Edge να ανιχνεύσει μια ενεργή σύνδεση LTE. Επίσης, εάν βρίσκεται σε εξέλιξη αυτόματη μετάβαση, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μη αυτόματη μετάβαση στο Edge.

Προϋποθέσεις
 • Πρέπει να εισαγάγετε κάρτες SIM και στις δύο υποδοχές SIM στο Edge.
 • Αυτή η δυνατότητα μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο σε αυτόνομο Edge όπου η Υψηλή διαθεσιμότητα (High Availability) είναι απενεργοποιημένη. Ένα σφάλμα εμφανίζεται στο Orchestrator εάν προσπαθήσετε να ενεργοποιήσετε τις δυνατότητες Υψηλή διαθεσιμότητα (High Availability) και Αυτόματη μετάβαση (Automatic Switchover).
 • Μεταβείτε σττις επιλογές Διαμόρφωση (Configure) > Edge (Edges) > Καρτέλα συσκευής (Device tab) > Ρυθμίσεις διασύνδεσης (Interface Settings) και βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις Τύπος IP (IP Type), Ρυθμίσεις L2 (L2 Settings) και WAN Overlay είναι ίδιες τόσο για το Cell1 όσο και για το Cell2. Άλλες παράμετροι όπως PIN SIM (SIM PIN), Δίκτυο (Network) και APN δεν χρειάζεται να είναι ίδιες.
 • Οι διασυνδέσεις Cell1 και Cell2 πρέπει να ενεργοποιηθούν πριν από την ενεργοποίηση της δυνατότητας Αυτόματη μετάβαση (Automatic Switchover). Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Διαμόρφωση ρυθμίσεων διασύνδεσης για Edge.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν τη δυνατότητα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Διαμόρφωση > Edge (Configure > Edges). Η σελίδα Edge (Edges) εμφανίζει τα υπάρχοντα Edge.
 2. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς ένα Edge ή κάντε κλικ στη σύνδεση Προβολή (View) στη στήλη Συσκευή (Device) του Edge. Οι επιλογές διαμόρφωσης για το επιλεγμένο Edge εμφανίζονται στην καρτέλα Συσκευή (Device).
 3. Στην κατηγορία Συνδεσιμότητα (Connectivity), αναπτύξτε την Αυτόματη μετάβαση (Automatic Switchover). Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη:
 4. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις και να κάνετε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes):
  Επιλογή Περιγραφή
  Αυτόματη μετάβαση (Automatic Switchover) Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποιημένο (Enabled) για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.
  Χρόνος μετάβασης (Switchover Time) Επιλέξτε την ώρα μετά την οποία το Edge πρέπει να μεταβεί στη δευτερεύουσα σύνδεση LTE. Το Edge ανιχνεύει την αποτυχία σύνδεσης και περιμένει μέχρι τον καθορισμένο Χρόνο μετάβασης (Switchover Tine) για να ξεκινήσει η διαδικασία μετάβασης. Αυτό βοηθά στην αποφυγή περιττών μεταβάσεων που συμβαίνουν λόγω των ασταθειών σύνδεσης. Μόλις ξεκινήσει, η μετάβαση πραγματοποιείται σε 4 έως 5 λεπτά.

  Οι διαθέσιμες τιμές είναι 30, 60 και 90 δευτερόλεπτα. Από προεπιλογή, είναι επιλεγμένη η τιμή 60.

Για να παρακολουθήσετε την κατάσταση μετάβασης Edge, μεταβείτε στις επιλογές Παρακολούθηση (Monitor ) > Edge (Edges) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη σύνδεση προς το Edge. Η καρτέλα Επισκόπηση (Overview) εμφανίζεται από προεπιλογή.
 • Η στήλη Αυτόματη διπλή λειτουργία SIM (Auto Dual-Mode SIM) εμφανίζει την κατάσταση του Edge όσον αφορά τη δυνατότητα Αυτόματη μετάβαση (Automatic Switchover) που έχει διαμορφωθεί σε αυτό το Edge και ισχύει μόνο για 610-LTE. Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για τις λεπτομέρειες του χρωματικού κώδικα:
  Χρώμα Κατάσταση
  Πράσινο Υποδεικνύει ότι έχει εισαχθεί η δευτερεύουσα SIM και είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα Αυτόματη μετάβαση (Automatic Switchover).
  Κίτρινο / Πορτοκαλί Υποδεικνύει ότι έχει εισαχθεί η δευτερεύουσα SIM και ότι έχει απενεργοποιηθεί η δυνατότητα Αυτόματη μετάβαση (Automatic Switchover).
  Μοβ Υποδεικνύει ότι η δευτερεύουσα SIM δεν έχει εισαχθεί και η δυνατότητα Αυτόματη μετάβαση είναι ενεργοποιημένη.
  Κόκκινο Υποδεικνύει ότι δεν έχει εισαχθεί η δευτερεύουσα SIM και ότι η δυνατότητα Αυτόματη μετάβαση (Automatic Switchover) είναι απενεργοποιημένη.
 • Η στήλη Σήμα (Signal) εμφανίζει την ισχύ σήματος του Edge. Αυτό υποδεικνύεται από τον αριθμό των γραμμών, οι οποίες διαφέρουν ανάλογα με την ισχύ του σήματος. Ακολουθούν οι λεπτομέρειες:
  Ισχύς σήματος (dB) Αριθμός γραμμών
  -10 έως -85 4
  -86 έως -102 3
  -103 έως -110 2
  -111 έως -120 1
  -121 έως -999 0

  Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Παρακολούθηση Edge.

Η κατάσταση μετάβασης μπορεί επίσης να προβληθεί στη σελίδα Παρακολούθηση (Monitor) > Συμβάντα (Events). Τα ακόλουθα δύο συμβάντα εμφανίζονται στην οθόνη κατά την ενεργοποίηση της δυνατότητας Αυτόματη μετάβαση (Automatic Switchover).
Συμβάν (Event) Περιγραφή
EDGE_AUTO_SIM_SWITCH Αυτό το συμβάν ενεργοποιείται στα ακόλουθα σενάρια, όταν ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται η δυνατότητα Αυτόματη μετάβαση (Automatic Switchover):
 • Η δυνατότητα Αυτόματη μετάβαση (Automatic Switchover) δεν ενεργοποιείται μετά την αποστολή της διαμόρφωσης από το Orchestrator στο Edge.
 • Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μετάβασης, όταν υπάρχει τουλάχιστον μία ενεργή σύνδεση WAN στο Edge.
EDGE_CELL_SWITCHOVER Αυτό το συμβάν ενεργοποιείται μετά τη διαδικασία μετάβασης κυψέλης, ανεξάρτητα από το αν η διεργασία ήταν επιτυχής ή όχι.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Παρακολούθηση συμβάντων.