Μπορείτε να προβάλετε τις λεπτομέρειες των διαμορφωμένων συμπλεγμάτων Edge και των δεδομένων χρήσης.

Για να προβάλετε τις λεπτομέρειες των συμπλεγμάτων Edge:

Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Παρακολούθηση > Υπηρεσίες δικτύου > Συμπλέγματα Edge (Monitor > Network Services > Edge Clusters).

Η καρτέλα Συμπλέγματα Edge (Edge Clusters) εμφανίζει τις λεπτομέρειες των ήδη διαμορφωμένων συμπλεγμάτων Edge. Για να διαμορφώσετε τα συμπλέγματα, ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση συμπλεγμάτων και διανομέων.

Η σελίδα εμφανίζει τις ακόλουθες λεπτομέρειες: Όνομα του συμπλέγματος Edge, Edge διαθέσιμα στο σύμπλεγμα, ποσοστό χρήσης CPU και μνήμης, Αριθμός διοχετεύσεων, Πλήθος ροών και Αριθμός πακέτων σε ουρά αναμονής που απορρίφθηκαν.