Μπορείτε να προβάλετε τους διαμορφωμένους προορισμούς μη SD-WAN μαζί με τις πύλες VPN, τα υποδίκτυα τοποθεσίας και άλλες λεπτομέρειες διαμόρφωσης.

Για να προβάλετε τους διαμορφωμένους προορισμούς μη SD-WAN μέσω Edge:

Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Παρακολούθηση > Υπηρεσίες δικτύου > Προορισμοί μη SD-WAN μέσω Edge (Monitor > Network Services > Non SD-WAN Destinations via Edge). Εμφανίζεται η καρτέλα Προορισμοί μη SD-WAN μέσω Edge (Non SD-WAN Destinations via Edge).

Η καρτέλα Προορισμοί μη SD-WAN μέσω Edge (Non SD-WAN Destinations via Edge) εμφανίζει τις λεπτομέρειες των ήδη διαμορφωμένων προορισμών μη SD-WAN. Για να διαμορφώσετε τους προορισμούς μη SD-WAN μέσω Edge, ανατρέξτε στο θέμα Διαμόρφωση προορισμών μη SD-WAN μέσω Edge.

Η σελίδα εμφανίζει τις ακόλουθες λεπτομέρειες: Όνομα του προορισμού μη SD-WAN, δημόσια διεύθυνση IP, κατάσταση της διοχέτευσης, αριθμό προφίλ και Edge που χρησιμοποιούν τον προορισμό μη SD-WAN, ημερομηνία και ώρα τελευταίας επικοινωνίας και κατάσταση ανάπτυξης του Edge.

Μπορείτε επίσης να ταξινομήσετε την αναφορά κάνοντας κλικ στην κεφαλίδα κάθε στήλης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εικονίδιο φίλτρου που εμφανίζεται δίπλα στην κεφαλίδα για να φιλτράρετε τις λεπτομέρειες κατά συγκεκριμένο όνομα, διεύθυνση IP ή κατάσταση.

Κάνοντας κλικ σε έναν προορισμό μη SD-WAN, εμφανίζονται οι ρυθμίσεις ονόματος, τύπου, διεύθυνσης IP και διοχέτευσης των πρωτευουσών και δευτερευουσών πυλών VPN, λεπτομέρειες τοποθεσίας και λεπτομέρειες υποδικτύου τοποθεσίας στην καρτέλα Γενικά (General).