Περιγράφει τον τρόπο δημιουργίας ενός εικονικού διανομέα στο Azure.

Για να δημιουργήσετε έναν εικονικό διανομέα στο Azure:

Προϋποθέσεις

 • Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε μια συνδρομή Azure. Εάν όχι, δημιουργήστε έναν δωρεάν λογαριασμό.
 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει μια ομάδα πόρων για να προσθέσετε τους πόρους Azure.

Διαδικασία

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Microsoft Azure.
  Εμφανίζεται η αρχική οθόνη Microsoft Azure.
 2. Μεταβείτε στην επιλογή Όλοι οι πόροι (All resources) και, από τη λίστα των διαθέσιμων πόρων, επιλέξτε το εικονικό WAN που έχετε δημιουργήσει.
 3. Στην περιοχή Αρχιτεκτονική εικονικού WAN (Virtual WAN architecture), κάντε κλικ στην επιλογή Διανομείς (Hubs).
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή +Νέος διανομέας (+New Hub).
  Εμφανίζεται η οθόνη Δημιουργία εικονικού διανομέα (Create virtual hub).
 5. Στην καρτέλα Βασικά (Basics), εισαγάγετε τις ακόλουθες λεπτομέρειες εικονικού διανομέα.
  1. Από το αναπτυσσόμενο μενού Περιοχή (Region), επιλέξτε την τοποθεσία όπου βρίσκεται ο εικονικός διανομέας.
  2. Στο πλαίσιο κειμένου Όνομα (Name), εισαγάγετε το μοναδικό όνομα για τον διανομέα σας.
  3. Στο πλαίσιο κειμένου Χώρος ιδιωτικών διευθύνσεων διανομέα (Hub private address space), εισαγάγετε το εύρος διευθύνσεων για τον διανομέα στη σημειογραφία Classless inter-domain routing (CIDR).
 6. Κάντε κλικ στο Επόμενο: Τοποθεσία σε τοποθεσία > (Next: Site to site >) και ενεργοποιήστε την τοποθεσία σε τοποθεσία (πύλη VPN) πριν συνδεθείτε σε τοποθεσίες VPN επιλέγοντας Ναι (Yes).
  Σημείωση: Απαιτείται πύλη VPN για να λειτουργήσει η αυτοματοποίηση της διοχέτευσης, διαφορετικά δεν είναι δυνατή η δημιουργία συνδέσεων VPN.
  1. Από το αναπτυσσόμενο μενού Μονάδες κλίμακας πύλης (Gateway scale units), επιλέξτε μια τιμή κλίμακας.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Αναθεώρηση + Δημιουργία (Review + Create).

Αποτελέσματα

Δημιουργείται ένας εικονικός διανομέας και εμφανίζεται στον πίνακα εργαλείων της πύλης Azure.

Επόμενες ενέργειες