Μπορείτε να προβάλετε τις υπηρεσίες δρομολόγησης που έχουν διαμορφωθεί στο Enterprise.

Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Παρακολούθηση > Δρομολόγηση (Monitor > Routing). Μπορείτε να προβάλετε τις λεπτομέρειες των ακόλουθων υπηρεσιών δρομολόγησης: