Αυτή η ενότητα περιέχει λεπτομερείς οδηγίες για την Εξυπηρέτηση κεντρικού υπολογιστή Azure.

Η υποστήριξη του Azure Accelerated Networking για εικονικά Edge στο Azure προσθέτει το μοντέλο DPDK failsafe/TAP/MLX PMD. Όταν εκτελείται συντήρηση κεντρικού υπολογιστή Azure, τα VF SR-IOV ενδέχεται να καταργηθούν προσωρινά και να προστεθούν ξανά αργότερα.

Ανατρέξτε στην παρακάτω διεύθυνση για περισσότερες πληροφορίες: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-network/accelerated-networking-how-it-works#azure-host-servicing

Τα συμβάντα καταγράφονται από τον πυρήνα και μπορούν να προβληθούν στα δεδομένα εξόδου του dmesg. Μπορούν επίσης να προβληθούν στο /var/log/messages:

edge:b3-edge1:~# egrep 'VF registering|VF unregistering' /var/log/messages

2023-07-25T22:06:11.903 INFO   kern   kernel:[   11.091250] hv_netvsc 000d3a92-2dba-000d-3a92-2dba000d3a92 eth1: VF registering: eth5

2023-07-25T22:06:12.049 INFO   kern   kernel:[   11.237233] hv_netvsc 000d3a92-245f-000d-3a92-245f000d3a92 eth2: VF registering: eth6

2023-07-25T22:06:12.208 INFO   kern   kernel:[   11.396127] hv_netvsc 000d3a92-2178-000d-3a92-2178000d3a92 eth3: VF registering: eth7

2023-07-25T22:06:12.362 INFO   kern   kernel:[   11.549624] hv_netvsc 000d3a92-218a-000d-3a92-218a000d3a92 eth4: VF registering: eth8

2023-07-25T22:30:09.188 INFO   kern   kernel:[ 1448.376507] hv_netvsc 000d3a92-2178-000d-3a92-2178000d3a92 eth3-hv: VF unregistering: eth7

2023-07-25T22:30:14.390 INFO   kern   kernel:[ 1453.577954] hv_netvsc 000d3a92-218a-000d-3a92-218a000d3a92 eth4-hv: VF unregistering: eth8

2023-07-25T22:30:19.380 INFO   kern   kernel:[ 1458.568168] hv_netvsc 000d3a92-2dba-000d-3a92-2dba000d3a92 eth1-hv: VF unregistering: eth5

2023-07-25T22:30:26.555 INFO   kern   kernel:[ 1465.742626] hv_netvsc 000d3a92-245f-000d-3a92-245f000d3a92 eth2-hv: VF unregistering: eth6

Τα συμβάντα HOTPLUG OUT αναφέρονται στο VMware SD-WAN Orchestrator, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Το Edge συνεχίζει να εκτελείται κατά τη διάρκεια της συντήρησης του κεντρικού υπολογιστή Azure και οι διαδρομές παραμένουν σε λειτουργία.

Όταν τα VF SR-IOV προστεθούν ξανά μετά την ολοκλήρωση της συντήρησης κεντρικού υπολογιστή Azure, τα συμβάντα μπορούν να προβληθούν στα δεδομένα εξόδου του dmesg ή στο /var/log/messages.

edge:b3-edge1:~# egrep 'VF registering|VF unregistering' /var/log/messages

...

2023-07-25T22:31:23.137 INFO   kern   kernel:[ 1522.324791] hv_netvsc 000d3a92-2dba-000d-3a92-2dba000d3a92 eth1-hv: VF registering: eth5

2023-07-25T22:31:28.381 INFO   kern   kernel:[ 1527.568576] hv_netvsc 000d3a92-2178-000d-3a92-2178000d3a92 eth3-hv: VF registering: eth6

2023-07-25T22:31:33.416 INFO   kern   kernel:[ 1532.604181] hv_netvsc 000d3a92-245f-000d-3a92-245f000d3a92 eth2-hv: VF registering: eth7

2023-07-25T22:31:38.468 INFO   kern   kernel:[ 1537.656531] hv_netvsc 000d3a92-218a-000d-3a92-218a000d3a92 eth4-hv: VF registering: eth8

Τα συμβάντα HOTPLUG IN αναφέρονται στο VMware SD-WAN Orchestrator.