Για να ζητήσετε την επανενεργοποίηση RMA μέσω email:

Προϋποθέσεις

Διαδικασία

 1. Συνδεθείτε στο SASE Orchestrator και, στη συνέχεια, μεταβείτε στην επιλογή Διαμόρφωση > Edge (Configure > Edges).
 2. Κάντε κλικ στο Edge που θέλετε να αντικαταστήσετε. Εμφανίζεται η σελίδα Επισκόπηση Edge (Edge Overview).
 3. Κάντε κύλιση προς τα κάτω στην περιοχή Επανενεργοποίηση RMA (RMA Reactivation) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αίτημα επανενεργοποίησης (Request Reactivation) για να δημιουργήσετε ένα νέο κλειδί ενεργοποίησης. Η κατάσταση του Edge αλλάζει σε λειτουργία Επανενεργοποίηση σε εκκρεμότητα (Reactivation Pending).
  Σημείωση: Το κλειδί επανενεργοποίησης ισχύει μόνο για έναν μήνα. Όταν λήξει το κλειδί, εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα. Για να δημιουργήσετε ένα νέο κλειδί, κάντε κλικ στο Δημιουργία νέου κλειδιού ενεργοποίησης (Generate New Activation Key). Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Επανενεργοποίηση RMA στο θέμα Προβολή πληροφοριών Edge.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή email ενεργοποίησης (Send Activation Email) για να ξεκινήσετε το email ενεργοποίησης Edge με οδηγίες. Το email αποτελείται από τις οδηγίες μαζί με τη διεύθυνση URL ενεργοποίησης. Η διεύθυνση URL εμφανίζει το κλειδί ενεργοποίησης και τη διεύθυνση IP του SASE Orchestrator.
 5. Ολοκληρώστε τις ακόλουθες εργασίες για να ενεργοποιήσετε το νέο Edge:
  1. Αποσυνδέστε το παλιό Edge από το ρεύμα και το δίκτυο.
  2. Συνδέστε το νέο Edge στο ρεύμα και το δίκτυο. Βεβαιωθείτε ότι το Edge είναι συνδεδεμένο στο Internet.
  3. Ακολουθήστε τις οδηγίες ενεργοποίησης στο email. Κάντε κλικ στον σύνδεσμο ενεργοποίησης στο email για να ενεργοποιήσετε το Edge.

Αποτελέσματα

Το Edge κατεβάζει τη διαμόρφωση και το λογισμικό από το SASE Orchestrator και ενεργοποιείται.