Μπορείτε να διαμορφώσετε κανόνες επιχειρηματικής πολιτικής χρησιμοποιώντας την καρτέλα Επιχειρηματική πολιτική (Business Policy) στη σελίδα «Διαμόρφωση προφίλ» (Profile Configuration). Προαιρετικά, μπορείτε επίσης να παρακάμψετε τους κανόνες επιχειρηματικής πολιτικής προφίλ σε επίπεδο Edge.

Οι κανόνες επιχειρηματικής πολιτικής έχουν πλέον επίγνωση τμήματος. Όλα τα τμήματα που είναι διαθέσιμα για διαμόρφωση παρατίθενται στο αναπτυσσόμενο μενού Τμήμα (Segment), που βρίσκεται στο επάνω μέρος της οθόνης. Από προεπιλογή, είναι επιλεγμένο το τμήμα Καθολικό τμήμα [Κανονικό] (Global Segment [Regular]). Όταν επιλέγετε ένα Τμήμα για διαμόρφωση από το αναπτυσσόμενο μενού Τμήμα (Segment), οι ρυθμίσεις και οι επιλογές που σχετίζονται με αυτό το τμήμα εμφανίζονται στην περιοχή Διαμόρφωση επιχειρηματικής πολιτικής (Configure Business Policy). Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Διαμόρφωση τμημάτων.

Διαμόρφωση επιχειρηματικής πολιτικής για προφίλ
Σημείωση: Εάν είστε συνδεδεμένοι χρησιμοποιώντας ένα αναγνωριστικό χρήστη που έχει προνόμια υποστήριξης πελατών, θα μπορείτε να προβάλετε μόνο αντικείμενα του SASE Orchestrator. Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε νέα αντικείμενα ή να διαμορφώσετε/ενημερώσετε τα υπάρχοντα.

Με βάση τη διαμόρφωση επιχειρηματικής πολιτικής, το VMware εξετάζει την κυκλοφορία που χρησιμοποιείται, προσδιορίζει τη συμπεριφορά της εφαρμογής, τον στόχο της υπηρεσίας επιχείρησης που απαιτείται για μια δεδομένη εφαρμογή (Υψηλή, Μεσαία ή Χαμηλή) και τις συνθήκες σύνδεσης WAN των Edge. Με βάση αυτό, η επιχειρηματική πολιτική βελτιστοποιεί τη συμπεριφορά της εφαρμογής που διαχειρίζεται την ουρά, τη χρήση εύρους ζώνης, τη δυναμική εκχώρηση σύνδεσης και την ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων δικτύου.

Προϋποθέσεις

 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει τις λεπτομέρειες των διευθύνσεων IP στις συσκευές δικτύου.
 • Για να διαμορφώσει ένας εταιρικός χρήστης τις ρυθμίσεις Προσαρμόσιμο QoE (Customizable QoE), ένας υπερχρήστης-χειριστής πρέπει να επιλέξει το πλαίσιο ελέγχου Προσαρμόσιμο QoE (Customizable QoE), μεταβαίνοντας στις επιλογές Καθολικές ρυθμίσεις > Διαμόρφωση πελατών > Πρόσθετη διαμόρφωση > Καθολικές > Πρόσβαση δυνατότητας (Global Settings > Customer Configuration > Additional Configuration > Global > Feature Access).

Διαδικασία

 1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, μεταβείτε στις επιλογές Διαμόρφωση > Προφίλ (Configure Profiles). Η σελίδα Προφίλ (Profiles) εμφανίζει τα υπάρχοντα προφίλ.
 2. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς ένα προφίλ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Επιχειρηματική πολιτική (Business Policy). Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε κλικ στη σύνδεση Προβολή (View) στην Πολιτική επιχείρησης (Biz. Pol) του προφίλ.
 3. Οι υπάρχοντες προκαθορισμένοι κανόνες επιχειρηματικής πολιτικής εμφανίζονται όπως φαίνεται στο παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης. Η ενότητα Διαμόρφωση επιχειρηματικής πολιτικής (Configure Business Policy) εμφανίζει τους κανόνες επιχειρηματικής πολιτικής κατά σειρά υψηλότερης προτεραιότητας. Η διαχείριση της κυκλοφορίας δικτύου γίνεται με τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών της και στη συνέχεια με την αντιστοίχιση των χαρακτηριστικών με τον κανόνα με την υψηλότερη προτεραιότητα. Ορισμένοι κανόνες είναι προκαθορισμένοι και μπορείτε να προσθέσετε τους δικούς σας κανόνες για να προσαρμόσετε τη λειτουργία του δικτύου σας κάνοντας κλικ στο κουμπί +ΠΡΟΣΘΗΚΗ (+ADD).
 4. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ακόλουθες επιλογές:
  Επιλογή Περιγραφή
  Κανόνες επιχειρηματικής πολιτικής (Business Policy Rules)
  Προσθήκη (Add) Κάντε κλικ για να δημιουργήσετε μια νέο επιχειρηματική πολιτική. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Δημιουργία κανόνα επιχειρηματικής πολιτικής.
  Διαγραφή (Delete) Κάντε κλικ για να διαγράψετε τις επιλεγμένες επιχειρηματικές πολιτικές.
  Κλωνοποίηση (Clone) Κάντε κλικ για να αναπαραγάγετε την επιλεγμένη επιχειρηματική πολιτική.
  Κατηγορία κυκλοφορίας SD-WAN και χαρτογράφηση βάρους Επιτρέπει τον καθορισμό της κατηγορίας κυκλοφορίας με προτεραιότητα και της κατηγορίας υπηρεσιών, μαζί με την αντιστοίχιση του βάρους του εργαλείου προγραμματισμού. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Overlay αντιστοίχισης CoS QoS.
  Πρόσθετες ρυθμίσεις (Additional Settings)
  Όριο ποσοστού SD-WAN Overlay (SD-WAN Overlay Rate Limit) Σας επιτρέπει να διαμορφώσετε το όριο ρυθμού για την κυκλοφορία διοχέτευσης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Διαμορφωτής διοχέτευσης για παρόχους υπηρεσίας με πύλη συνεργατών.
  Προσαρμόσιμο QoE (Customizable QoE) Σας επιτρέπει να διαμορφώσετε τις ελάχιστες και μέγιστες οριακές τιμές καθυστέρησης, από 1 ms έως 1000 ms, για τις κατηγορίες εφαρμογών Φωνή (Voice), Βίντεο (Video) και Συναλλακτικό (Transactional). Κάνοντας κλικ στην επιλογή Επαναφορά όλων στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις (Reset All To Default), γίνεται επαναφορά όλων των τιμών στις προεπιλεγμένες τιμές. Οι προεπιλεγμένες τιμές παρατίθενται στη σημείωση κάτω από τον πίνακα.
  Ταξινόμηση (Sort) Μπορείτε να ταξινομήσετε τους κανόνες επιχειρηματικής πολιτικής χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες επιλογές:
  • Ταξινόμηση κατά κατηγορία (Sort by category)
  • Ταξινόμηση κατά επίγνωση τμήμ. (Sort by segment aware)
  Προβολή (View) Από το αναπτυσσόμενο μενού Προβολή (View), επιλέξτε:
  • Ανάπτυξη όλων (Expand All) - Αναπτύσσει και εμφανίζει όλες τις λεπτομέρειες και τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με την επιχειρηματική πολιτική.
  • Σύμπτυξη όλων (Collapse All) - Συμπτύσσει όλες τις λεπτομέρειες και τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με την επιχειρηματική πολιτική.
  Σημείωση:
  • Οι προεπιλεγμένες οριακές τιμές καθυστέρησης είναι:
   Κατηγορία εφαρμογής Καλή έως μέτρια Μέτρια έως κακή
   Φωνή 25 65
   Βίντεο 30 65
   Συναλλακτικό 50 80
   Η τιμή Καλή έως μέτρια (Good to Fair) πρέπει πάντα να είναι μικρότερη από την τιμή Μέτρια έως κακή (Fair to Bad).
  • Κάθε φορά που τροποποιούνται οι τιμές Προσαρμόσιμο QoE (Customizable QoE) για ένα προφίλ ή ένα Edge, δημιουργείται ένα συμβάν στη σελίδα Παρακολούθηση > Συμβάντα (Monitor > Events).
  • Οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης Προσαρμόσιμο QoE (Customizable QoE) εφαρμόζονται μόνο στις εκδόσεις 5.2.0 και νεότερες του Edge.
  • Κάθε φορά που αλλάζουν οι οριακές τιμές για ένα Edge, σε όλες τις διοχετεύσεις προς την αντίστοιχη πύλη μεταβιβάζονται οι ίδιες οριακές τιμές.
 5. Από προεπιλογή, οι διαμορφώσεις προφίλ εφαρμόζονται σε όλα τα Edge που σχετίζονται με το προφίλ. Εάν απαιτείται, μπορείτε να προσθέσετε ή να τροποποιήσετε κανόνες επιχειρηματικής πολιτικής και να παρακάμψετε άλλες διαμορφώσεις για ένα συγκεκριμένο Edge.
  Διαμόρφωση επιχειρηματικής πολιτικής για Edge
  1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Διαμόρφωση > Edge (Configure > Edges). Η σελίδα Edge (Edges) εμφανίζει τα υπάρχοντα Edge.
  2. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς ένα Edge και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Επιχειρηματική πολιτική (Business Policy). Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε κλικ στη σύνδεση Προβολή (View) στη στήλη Επιχειρηματική πολιτική (Business Policy) του Edge. Εμφανίζεται η σελίδα Διαμόρφωση επιχειρηματικής πολιτικής (Configure Business Policy).
  3. Οι κανόνες επιχειρηματικής πολιτικής και άλλες ρυθμίσεις που έχουν μεταβιβαστεί από το συσχετισμένο προφίλ εμφανίζονται στην ενότητα Κανόνες από προφίλ (Rules from Profile) της σελίδας Διαμόρφωση επιχειρηματικής πολιτικής (Configure Business Policy). Μπορείτε να επεξεργαστείτε τους υπάρχοντες κανόνες ή να προσθέσετε νέους κανόνες για το επιλεγμένο Edge, επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου Παράκαμψη (Override). Οι νέοι κανόνες και οι κανόνες παράκαμψης εμφανίζονται στην ενότητα Παρακάμψεις Edge(Edge Overrides).