Το πακέτο διαγνωστικών SASE Orchestrator είναι μια συλλογή διαγνωστικών πληροφοριών που απαιτούνται προκειμένου η υποστήριξη και η μηχανική να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα του SASE Orchestrator. Για Orchestrator εσωτερικής εγκατάστασης, οι χειριστές μπορούν να συλλέξουν το SASE Orchestrator πακέτο διαγνωστικών ελέγχων από το περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator και να το παράσχουν στην ομάδα υποστήριξης VMware για ανάλυση εκτός σύνδεσης και αντιμετώπιση προβλημάτων.

Τα διαγνωστικά Orchestrator του SD-WAN περιλαμβάνουν τα ακόλουθα δύο διαγνωστικά πακέτα:
  • Καρτέλα «Διαγνωστικά πακέτα»: Ζητήστε και κάντε λήψη ενός διαγνωστικού πακέτου. Μπορείτε να βρείτε αυτές τις πληροφορίες στον Οδηγός ανάπτυξης και παρακολούθησης VMware SD-WAN Orchestrato. Ανατρέξτε στην ενότητα με τίτλο «Καρτέλα Διαγνωστικό πακέτο».
  • Καρτέλα «Στατιστικά στοιχεία βάσης δεδομένων»: Παρέχει μια προβολή πρόσβασης, μόνο για ανάγνωση, σε ορισμένες από τις πληροφορίες ενός διαγνωστικού πακέτου. Μπορείτε να βρείτε αυτές τις πληροφορίες στον Οδηγός ανάπτυξης και παρακολούθησης VMware SD-WAN Orchestrator. Ανατρέξτε στην ενότητα με τίτλο «Καρτέλα Στατιστικά στοιχεία βάσης δεδομένων».