Αυτή η ενότητα περιγράφει SASE Orchestrator την αντιμετώπιση προβλημάτων.