Για να επαναφέρετε το Zombie σε μεμονωμένη λειτουργία, κάντε κλικ στο κουμπί Επιστροφή σε μεμονωμένη λειτουργία (Return to Standalone Mode) στην περιοχή Διαθέσιμες ενέργειες (Available Actions) στις οθόνες Ενεργό Orchestrator (Active Orchestrator) ή Orchestrator σε αναμονή (Standby Orchestrator).

disaster-recovery-available-actions-demote-active

Σημείωση: Το Orchestrator μπορεί να επιστρέψει στη μεμονωμένη λειτουργία από την κατάσταση Zombie μετά το χρονικό διάστημα που καθορίζεται στην ιδιότητα συστήματος «vco.disasterRecovery.zombie.expirySeconds», η προεπιλογή της οποίας είναι τα 1800 δευτερόλεπτα.