Το SASE Orchestrator βασίζεται σε διάφορες εξωτερικές υπηρεσίες. Πριν να προχωρήσετε σε μια εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν άδειες χρήσης για καθεμία από τις υπηρεσίες.

Χάρτες Google

Οι Χάρτες Google χρησιμοποιούνται για την εμφάνιση των Edge και των κέντρων δεδομένων σε έναν χάρτη. Δεν χρειάζεται να δημιουργηθεί λογαριασμός στην Google για να χρησιμοποιηθεί η λειτουργία. Ωστόσο, η παρουσία του SASE Orchestrator πρέπει να έχει πρόσβαση στο Internet, προκειμένου να είναι διαθέσιμη η υπηρεσία.

Η υπηρεσία περιορίζεται σε 25.000 φορτία χάρτη κάθε μέρα, για περισσότερες από 90 συνεχόμενες ημέρες. Η VMware δεν προβλέπει υπέρβαση αυτών των ορίων για την ονομαστική χρήση του SASE Orchestrator. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση ιδιοτήτων συστήματος για τους Χάρτες Google.

Twilio

Το Twilio χρησιμοποιείται για τις ειδοποιήσεις μέσω SMS προς εταιρικούς πελάτες, για να ειδοποιούνται για συμβάντα διακοπής λειτουργίας του Edge ή της σύνδεσης. Πρέπει να δημιουργηθεί λογαριασμός και να πληρωθεί στη σελίδα http://www.twilio.com.

Ο λογαριασμός μπορεί να παρέχεται στο SASE Orchestrator μέσω της σελίδας Ιδιότητες συστήματος (System Properties) της πύλης χειριστή. Ο λογαριασμός θα παρέχεται μέσω μιας ιδιότητας συστήματος, όπως περιγράφεται αργότερα στον οδηγό. Ανατρέξτε στη Διαμόρφωση ιδιοτήτων συστήματος για το Twilio για περισσότερες πληροφορίες.

MaxMind

Το MaxMind είναι μια υπηρεσία γεωεντοπισμού. Χρησιμοποιείται για τον αυτόματο εντοπισμό τοποθεσιών Edge και πύλης και ονομάτων ISP με βάση τη διεύθυνση IP. Εάν αυτή η υπηρεσία απενεργοποιηθεί, τότε οι πληροφορίες γεωεντοπισμού θα πρέπει να ενημερωθούν με μη αυτόματο τρόπο. Ο λογαριασμός μπορεί να παρέχεται στο SASE Orchestrator μέσω της σελίδας Ιδιότητες συστήματος (System Properties) της πύλης χειριστή. Ανατρέξτε στη Διαμόρφωση ιδιοτήτων συστήματος για το MaxMind για περισσότερες πληροφορίες.