Επικοινωνήστε με την ομάδα της Υποστήριξης της VMware για να προετοιμαστείτε για την αναβάθμιση του Orchestrator, όπως περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα.

Για να αναβαθμίσετε το SASE Orchestrator:

 1. Η υποστήριξη της VMware θα σας βοηθήσει με την αναβάθμισή σας. Συλλέξτε τις ακόλουθες πληροφορίες πριν επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη.
  • Παρέχετε την τρέχουσα και την επιθυμητή έκδοση του Orchestrator, για παράδειγμα: τρέχουσα έκδοση (δηλ. 2.5.2 GA-20180430), επιθυμητή έκδοση  (3.3.2 p2).
   Σημείωση: Για την τρέχουσα έκδοση, αυτές οι πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στην επάνω δεξιά γωνία του Orchestrator κάνοντας κλικ στη σύνδεση Βοήθεια (Help) και επιλέγοντας Σχετικά με (About).
  • Δώστε ένα στιγμιότυπο οθόνης του πίνακα εργαλείων αναπαραγωγής του Orchestrator, όπως φαίνεται παρακάτω.
  • Τύπος και έκδοση Hypervisor (δηλαδή vSphere 6.7)
  • Εντολές από το Orchestrator:
   Σημείωση: Οι εντολές πρέπει να εκτελούνται ως ρίζα (π.χ. ‘sudo <command>’ ή ‘sudo -i’).
   • Εκτελέστε τη δέσμη ενεργειών /opt/vc/scripts/vco_upgrade_check.sh για έλεγχο:
    • Διάταξη LVM
    • Πληροφορίες μνήμης
    • Πληροφορίες CPU
    • Παράμετροι πυρήνα
    • Ορισμένες ιδιότητες συστήματος
    • διαμορφώσεις SSH
    • Σχήμα Mysql και μεγέθη βάσης δεδομένων
    • Τοποθεσίες και μεγέθη File_store
   • Αντίγραφο του /var/log
    • tar -czf /store/log-`date +%Y%M%S`.tar.gz --newer-mtime="36 ώρες πριν" /var/log
   • Από το Orchestrator σε αναμονή:
    • sudo mysql --defaults-extra-file=/etc/mysql/velocloud.cnf velocloud -e 'SHOW SLAVE STATUS \G'
  • Από το Ενεργό Orchestrator:
   • sudo mysql --defaults-extra-file=/etc/mysql/velocloud.cnf velocloud -e 'SHOW MASTER STATUS \G'
 2. Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της VMware στο https://kb.vmware.com/s/article/53907 με τις παραπάνω πληροφορίες για να λάβετε βοήθεια με την αναβάθμιση του Orchestrator.