Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο αναβάθμισης του Orchestrator.