Η περιοχή Ανακοίνωση αναβάθμισης (Upgrade Announcement) σας δίνει τη δυνατότητα να διαμορφώσετε και να στείλετε ένα μήνυμα σχετικά με μια επερχόμενη αναβάθμιση. Αυτό το μήνυμα θα εμφανίζεται σε όλους τους χρήστες την επόμενη φορά που θα συνδεθούν στο SASE Orchestrator.

Για να στείλετε μια ανακοίνωση αναβάθμισης:

  1. Από το SASE Orchestrator, επιλέξτε Αναβάθμιση Orchestrator (Orchestrator Upgrade) από τον πίνακα περιήγησης.
  2. Στην περιοχή Ανακοίνωση αναβάθμισης (Upgrade Announcement), πληκτρολογήστε το μήνυμά σας στο πλαίσιο κειμένου Μήνυμα banner (Banner Message).

    upgrade-announcement

  3. Κάντε κλικ στο κουμπί Ανακοίνωση αναβάθμισης Orchestrator (Announce Orchestrator Upgrade).

    Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο μήνυμα που υποδεικνύει ότι έχετε δημιουργήσει με επιτυχία την ανακοίνωσή σας και ότι το μήνυμα banner εμφανίζεται στο επάνω μέρος του SASE Orchestrator.

    upgrade-announcement-sent

  4. (Προαιρετικά) Μπορείτε να καταργήσετε την ανακοίνωση από το SASE Orchestrator κάνοντας κλικ στο κουμπί Αναίρεση ανακοίνωσης αναβάθμισης Orchestrator (Unannounce Orchestrator Upgrade). Θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο μήνυμα που θα υποδεικνύει ότι έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς την αναβάθμιση του Orchestrator. Η ανακοίνωση που εμφανίστηκε στο επάνω μέρος του SASE Orchestrator θα καταργηθεί.