Μπορείτε να διαμορφώσετε το Telegraf ώστε να λαμβάνει ρυθμίσεις Syslog από πύλες.

Για τη διαμόρφωση του Telegraf ως δέκτη syslog:

Διαδικασία

 1. Στην πύλη χειριστή, κάντε κλικ στην καρτέλα Διαχείριση πυλών (Gateway Management) και μεταβείτε στις Πύλες (Gateways) στο αριστερό παράθυρο περιήγησης.
 2. Η σελίδα Πύλες (Gateways) εμφανίζει τη λίστα των διαθέσιμων πυλών. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς μια πύλη. Οι λεπτομέρειες της επιλεγμένης πύλης εμφανίζονται στη σελίδα Διαμόρφωση πυλών (Configure Gateways).
 3. Στην καρτέλα Επισκόπηση (Overview), μετακινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω στην ενότητα Ρυθμίσεις Syslog (Syslog Settings) και διαμορφώστε τη διεύθυνση IP βρόχου επιστροφής ως δέκτη syslog.
 4. Στο Telegraf, διαμορφώστε την προσθήκη Εισαγωγής (Input) με το πρωτόκολλο και τη θύρα που έχουν διαμορφωθεί στο SASE Orchestrator, ως εξής:
  [[inputs.syslog]]
   server = "tcp://:6514"
   framing = "non-transparent"
 5. Διαμόρφωση προσθήκης Εξαγωγής (Output).

Αποτελέσματα

Η ενσωμάτωση του Telegraf στέλνει τα δεδομένα syslog από τις πύλες στις προσθήκες εξαγωγής και μπορείτε να προβάλλετε τις λεπτομέρειες στους πίνακες εργαλείων σε μορφή οπτικής παρουσίασης.