Οι χειριστές μπορούν να αποστέλλουν, να τροποποιούν ή να διαγράφουν είδωλα υλικολογισμικού πλατφόρμας και μόντεμ για συγκεκριμένες συσκευές Edge και εργοστασιακά είδωλα για όλες τις φυσικές συσκευές SD-WAN Edge από το Orchestrator.

Διαδικασία

 1. Στην πύλη χειριστή, κάντε κλικ στην καρτέλα Υπηρεσίες (Services).
  Σημείωση: Ξεκινώντας από την έκδοση 5.4.0, η Διαχείριση ειδώλου Edge (Edge Image Management) μετονομάζεται σε Υπηρεσίες (Services).
 2. Για να αποστείλετε ένα είδωλο υλικολογισμικού, κάντε κλικ στην επιλογή Υλικολογισμικό (Firmware) στον αριστερό πίνακα στην περιοχή Υπηρεσίες (Services). Για να αποστείλετε ένα είδωλο λογισμικού, κάντε κλικ στην επιλογή Λογισμικό (Software) στον αριστερό πίνακα στην περιοχή Υπηρεσίες (Services).
  Σημείωση: Οι χειριστές μπορούν να αποστείλουν, να τροποποιήσουν ή να διαγράψουν τα ακόλουθα είδωλα υλικολογισμικού και εργοστασιακών ρυθμίσεων:
  • Είδωλα υλικολογισμικού πλατφόρμας για μοντέλα συσκευών 6X0 Edge και μοντέλα συσκευών Edge 3X00 (3400/3800/3810)
  • Είδωλα υλικολογισμικού μόντεμ για 510-LTE (Edge 510LTE-AE, Edge 510LTE-AP) και 610-LTE (Edge 610LTE-AM, Edge 61LTE-RW)
  • Εργοστασιακά είδωλα για όλες τις φυσικές συσκευές SD-WAN Edge

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/διαχείριση ειδώλων υλικολογισμικού, δείτε Διαχείριση προφίλ χειριστών.

 3. Στην κατάλληλη οθόνη (υλικολογισμικού ή λογισμικού, ανάλογα με την επιλογή που έχετε κάνει), κάντε κλικ στη σύνδεση +Αποστολή ειδώλου (+Upload Image) και επιλέξτε ένα αρχείο ειδώλου (μορφή ZIP, μέγεθος αρχείου μικρότερο από 200MB) για αποστολή από τον τοπικό σας χώρο αποθήκευσης.
  Σημείωση: Είναι σημαντικό να ενημερώσετε πρώτα την έκδοση λογισμικού. Στη συνέχεια, μετά την ολοκλήρωση, ενημερώστε το υλικολογισμικό (της πλατφόρμας ή του μόντεμ) και την εργοστασιακή προεπιλεγμένη ρύθμιση. Μην ενημερώνετε ταυτόχρονα την έκδοση λογισμικού, το υλικολογισμικό και την εργοστασιακή προεπιλεγμένη ρύθμιση.
 4. Αφού επισυναφθεί με επιτυχία το αρχείο, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Done) στο παράθυρο διαλόγου Αποστολή αρχείου (File Upload).
  Το περιβάλλον εργασίας χρήστη του Orchestrator επικυρώνει το πακέτο και το αποστέλλει στην πύλη. Μπορείτε να αποστείλετε πολλά είδωλα υλικολογισμικού και λογισμικού στην πύλη. Τα απεσταλμένα πακέτα εμφανίζονται στην κατάλληλη σελίδα [ Είδωλα υλικολογισμικού ή είδωλα λογισμικού (Firmware Images or Software Images)] με βάση τον επιλεγμένο τύπο ειδώλου.
  Σημείωση: Όταν είναι επιλεγμένο το στοιχείο Υλικολογισμικό (Firmware), σημειώστε τη στήλη Τύπος ειδώλου (Image Type) που υποδεικνύει εάν το είδωλο είναι (υλικολογισμικό πλατφόρμας ή εργοστασιακή προεπιλεγμένη ρύθμιση).

 5. Για να τροποποιήσετε ένα είδωλο υλικολογισμικού ή λογισμικού, επιλέξτε ένα είδωλο από την κατάλληλη σελίδα (υλικολογισμικού ή λογισμικού) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση ειδώλου (Modify Image). Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο Τροποποίηση ειδώλου (Modify Image).

 6. Μπορείτε να ενημερώσετε το όνομα και την περιγραφή του πακέτου ειδώλου υλικολογισμικού ή λογισμικού, εάν χρειάζεται.
 7. Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Δεν χρησιμοποιείται (Deprecated) για να καταργήσετε το είδωλο υλικολογισμικού ή λογισμικού και κάντε κλικ στο κουμπί Τροποποίηση (Modify). Το είδωλο υλικολογισμικού ή λογισμικού που έχει καταργηθεί επισημαίνεται και εμφανίζεται στην αντίστοιχη σελίδα [Είδωλα υλικολογισμικού (Deprecated) ή Είδωλα λογισμικού (Software Images)].
  Σημείωση: Αφού καταργηθεί το είδωλο, το είδωλο δεν θα εμφανίζεται στη λίστα των διαθέσιμων ειδώλων ή εκδόσεων υλικολογισμικού ή λογισμικού που θα εκχωρηθούν σε προφίλ χειριστή ή πελάτες ή Edge.
  Σημείωση: Τα υπάρχοντα προφίλ χειριστών που περιέχουν είδωλο που έχει καταργηθεί επισημαίνονται για να ενημερώσουν τον χρήστη ότι η έκδοση υλικολογισμικού ή λογισμικού του προφίλ περιέχει είδωλο λογισμικού που έχει καταργηθεί.
 8. Για να διαγράψετε ένα πακέτο από την πύλη, επιλέξτε το είδωλο και κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή (Delete) (ανάλογα με την επιλογή που έχετε κάνει).

Τι να κάνετε στη συνέχεια

Για να διαχειριστείτε τα SD-WAN Edge μέσα σε μια επιχείρηση με ένα συγκεκριμένο είδωλο λογισμικού/υλικολογισμικού, δείτε Διαχείριση προφίλ χειριστών.